MR vid dosplanering av strålterapi 10-12 oktober, i Uppsala

MR vid dosplanering av strålterapi 10-12 oktober, i Uppsala

Magnetresonanstomografi (MR) används i allt större omfattning för att avgränsa tumörer och riskorgan vid dosplanering inför strålbehandling.
Det finns därmed ett stort behov av ökad kunskap om MR som metod, om MR-säkerhet samt om bedömning av MR-bilder.

Målgrupp: Kursen vänder sig främst till onkologer och sjukhusfysiker men även radiologer och dosplanerare är välkomma.

Sista anmälningsdag: 30 september.

För kursprogram och anmälan, klicka här

Kontakt: Maria Bäckström, maria.backstrom@uadm.uu.se, 018-471 1852
Mona Gustafsson, mona.gustafsson@uadm.uu.se , 018-471 7557