Molekyler högintressanta för ny behandling av tunntarmscancer

Den vanligaste formen av tunntarmscancer kallas neuroendokrin tumör, förkortat NET. Tunntarms-NET är också en av de allvarligaste cancerformerna, eftersom den oftast redan spridits i kroppen när symtomen visar sig och därför inte går att bota.

Det finns därför ett stort behov av nya behandlingsformer för dessa patienter.

Kartlagt tumörceller


Doktoranden Ellinor Andersson har tillsammans med kollegor vid Sahlgrenska Cancer Center studerat tunntarms-NET på molekylär nivå, och med hjälp av avancerad teknik kartlagt förändringar i tumörcellernas samtliga gener.

Genom att analysera tumörcellernas kromosomer och genuttryck, det vill säga hur informationen som finns lagrad i cellens DNA överförs till cellens funktioner, har forskarna upptäckt att tunntarms-NET i själva verket kan delas in i tre olika undergrupper.

– Tumörerna skiljer sig åt både på molekylär nivå, och med avseende på hur aggressivt de utvecklas. Därmed finns det också olika möjligheter att behandla dem. Resultaten av våra genetiska analyser ger bättre möjligheter att i framtiden kunna förutsäga cancersjukdomens förlopp, säger Ellinor Andersson.

Måltavlor för framtida behandling

De genetiska analyserna har identifierat ett flertal molekyler som skulle kunna bli måltavlor för riktad cancerbehandling. Särskilt intressant är en grupp av receptorer (molekyler som kan överföra signaler) som kallas tyrosinkinaser. Forskarnas studier på odlade cancerceller visar att om dessa receptorer blockeras så leder det till att tumörcellerna dör.

– Det är en lång process att gå från försök på odlade celler till färdiga läkemedel. Men vår förhoppning är att läkemedel som blockerar dessa receptorer ska kunna bli en framtida behandlingsmöjlighet för patienter med tunntarms-NET, säger Ellinor Andersson.

Avhandlingen Profiling of Small Intestine Neuroendocrine Tumors presenterades den 26 november.

Länk till avhandling