Moderna cancerläkemedel får draghjälp av bortglömd läkemedelskandidat

Det var arbetet med en ny molekyl kallad RVX2135 som väckte intresset för den avsomnade läkemedelskandidaten. Forskarparet Jonas och Lisa Nilsson hade då visat att RVX2135 reglerar gener som bidrar till att cancerceller dör. Resultaten hade publicerats i PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences, men de hade också fått andra fynd som de ville undersöka närmare.

RVX2135 hade nämligen också förmågan att påverka gener som är involverade i celldifferentiering, det vill säga den process som leder till utmognad från stamcell mot en mogen, specialiserad celltyp. Differentiering har tidigare varit ett hett spår för cancerforskare, och Jonas och Lisa beslöt sig för att gå till arkiven för att läsa in sig. De hittade en annan PNAS-artikel från 1971, där den kända amerikanska virologen Charlotte Friend hade visat att ämnet dimetylsulfoxide, DMSO, stimulerade utmognaden av erytroleukemiceller till röda blodkroppar. Fyndet ansågs kunna vara grunden för ett nytt läkemedel mot leukemi.

– DMSO kan inte ges till människor, eftersom det är en form av lösningsmedel. Detta insåg Paul Marks i New York som tillsammans med organkemisten Richard Breslow tog fram molekylen HMBA, som är lik DMSO, men inte alls lika giftig, berättar Lisa, som liksom sin make Jonas är forskare på Sahlgrenska Cancer Center vid Göteborgs universitet.