Möjligt att minska stråldos vid barnundersökningar

Möjligt att minska stråldos vid barnundersökningar
Vid Skånes universitetssjukhus har stråldosen vid bukundersökning på barn nyligen minskats med en tredjedel. Det är vid undersökning med datortomografi som minskningen skett, en ofta använd avbildningsteknik inom medicin. Bakgrunden är resultaten i en avhandling från Lunds universitet.

Datortomografi (skiktröntgen) är ett av de viktigaste verktygen för att ställa korrekta diagnoser inom hälso- och sjukvården. Bildkvaliteten är hög vilket har bidragit till en ökad användning. Men i jämförelse med andra medicinska avbildningstekniker ger datortomografi ofta höga stråldoser, en fråga som sysselsätter både forskare och teknikutvecklare. I den nya avhandlingen framgår att det går att minska stråldosen rejält och samtidigt uppnå en tillräckligt god bildkvalitet genom användning av en metod som kallas IR (iterativ rekonstruktion). Dels vid hjärndiagnostik på vuxna, dels vid bukundersökning av barn. I studierna, som ägde rum vid Skånes universitetssjukhus i Lund, minskades stråldosen med ungefär 30 procent. Det är särskilt angeläget att minimera stråldosen vid undersökningar av barn, berättar Marie-Louise Aurumskjöld, doktor i medicinsk vetenskap vid Lunds universitet och sjukhusfysiker vid Skånes universitetssjukhus. Hon tror att det för flera typer av undersökningar med IR-stöd finns möjlighet att minska stråldoserna till mindre än hälften av dagens nivåer. Hur mycket det går att minska stråldosen kan variera beroende på stråldosnivån i utgångsläget samt vilken utrustning som används, förklarar hon.

Marie-Louise Aurumskjöld disputerade på sin avhandling den 22 september 2017.
Länk till längre artikel och kontaktuppgifter: https://www.med.lu.se/nyheter/171003_aurumskjoeld