Miljoner till cancerforskning vid Lunds universitet

Miljoner till cancerforskning vid Lunds universitet

I samband med en ceremoni i veckan offentliggjordes en ny miljondonation till cancerforskning vid Lunds universitet. Forskarna Mattias Belting och Johan Bengzon får dela på fyra miljoner kronor. Medlen ska användas till fortsatt forskning kring cancercellers kommunikation respektive elakartade hjärntumörer.

Bakom initiativet står Viveca Jeppsson, som de senaste åren donerat sex miljoner kronor till cancerforskning vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet via ”Viveca Jeppssons Fond”. Jeppsson har nu beslutat sig för att donera ytterligare fyra miljoner kronor och pengarna kommer liksom tidigare att gå till Beltings och Bengzons forskning, en summa som fördelas jämnt mellan de båda.

I samband med träffen som ägde rum i måndags på Gamla Biskopshuset i Lund, fick Viveca Jeppson lyssna på ett uppskattat föredrag som beskrev vad hennes donationer använts till. Hon fick också tillfälle att träffa de postdocs som är knutna till forskarna; Tania Ramos Moreno och Vineesh Indira Chandran.

ohan bengzon mattias belting viveca jeppsson
Från vänster: Johan Bengzon, Mattias Belting och Viveca Jeppsson

 

Mattias Belting, överläkare i neuroonkologi och professor i klinisk onkologi, forskar kring cancercellers kommunikation och hur detta driver utvecklingen av elakartade hjärntumörer. Hans forskargrupp arbetar vid LU Cancer Centre i anslutning till Onkologiska kliniken. Genom att bättre förstå hur cancerceller kommunicerar vill han finna nya sätt att störa samspelet i tumörmiljön och därmed tumörutvecklingen. Pengarna från Viveca Jeppssons fond har möjliggjort investering i den state-of-the-art apparatur för avancerad mikroskopi och bildanalys som används för att finna nya målmolekyler för riktad behandling av hjärntumörer.

Johan Bengzon, överläkare och adjungerad professor i neurokirurgi, forskar kring elakartade hjärntumörer. Hans forskargrupp arbetar vid Stamcellscentrum i Lund och försöker utveckla nya behandlingsmetoder där stamceller från benmärgen transplanteras in i hjärntumörerna. Dessa stamceller sprider sig effektivt i tumören samtidigt som de undviker den friska hjärnan, en egenskap som gör att de kan användas för att angripa de delar av tumören som dagens behandlingsmetoder inte kommer åt. Med pengarna från Viveca Jeppssons fond har Johan kunnat investera i ny apparatur till laboratoriet, som ger möjlighet till analyser av identiteten hos stamceller i hjärntumörer.

Text: Oscar Heimburg