Miljonbidrag till utveckling av cancerbehandling

Miljonbidrag till utveckling av cancerbehandling med hjälp av kroppens eget immunförsvar

Sara Mangsbo, vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, är en av åtta forskare som får bidrag när Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) delar ut SSMF:s Stora Anslag, för yngre forskare.

Sara Mangsbo finns bland de totalt åtta framstående unga medicinska forskare från svenska lärosäten som de närmaste åren kan ägna sig helhjärtat åt sin forskning och få möjlighet att starta egna forskningsgrupper. Hon har tilldelats 6,8 miljoner kronor till projektet ”Nya immunterapistrategier för behandling av cancer”.

– Vårt immunförsvar är fantastiskt, berättar Sara Mangsbo. Det kan skydda oss mot infektioner men också lämna vår egen vävnad oskadd. På senare år har immunterapier – en typ av behandling som utnyttjar kroppens eget immunförsvar – utvecklats till att kunna användas vid cancerbehandling. Vi har sett lovande resultat där både malignt melanom och lungcancer framgångsrikt och specifikt kan angripas av det egna immunförsvaret, om det får lite hjälp på traven.

Sara Mangsbo och hennes forskarkollegor ska skapa nya sätt att framställa och/eller aktivera immunceller som känner igen tumörer och utvärdera hur olika immunterapier kan kombineras för att optimera behandlingens effekt.