Michael Uhlin prisas av Svenska Läkaresällskapet

Michael Uhlin, docent och forskningschef vid Centrum för allogen stamcellstransplantation, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, får Svenska Läkaresällskapets Translationella forskningspris, 50 000 kronor, för sin projektansökan ”γδ-T cells as a novel cancer-therapy and their development after allogeneic SCT”.

– Med min forskning försöker jag utveckla mer individanpassade cellterapier, säger Michael Uhlin. Patienter med blodcancersjukdomar är ofta sköra pga. hård cellterapibehandling, strålning och ibland stamcellstransplantation. För dessa patienter finns ett behov av att rikta deras cellbaserade behandling för att minska risken för ytterligare biverkningar.

Med hjälp av nya cellseparationsmetoder tar Michael Uhlins forskargrupp fram nya sätt att rena celler som kan ges till patienten. Både för att behandla infektioner men också potentiellt för att slå mot tumörceller.

– I framtiden kommer forskningen att hjälpa till att bygga upp ett scenario där varje patient, beroende på cancersjukdom, ska kunna få en väldigt skräddarsydd cellterapibehandling som är optimal för just deras situation, fortsätter Michael Uhlin.

I hård konkurrens utsågs i år Michael Uhlins ansökan till den projektansökan som bäst representerar den translationella forskningen, dvs. forskning som kommer att få stor klinisk betydelse i vården.

– Det känns väldigt roligt att SLS uppmärksammat just vår forskning bland allt annat bra i detta sammanhang, säger han. Det känns som en bekräftelse på att vi gör något viktigt.

För att svensk klinisk forskning ska kunna växa sig ännu starkare anser Michael Uhlin att det behövs ett starkt samarbete både mellan olika sjukhus i Sverige, pga. av Sveriges storlek, samt mellan olika discipliner såsom teknik och medicin.

– Det finns tekniker som inte upptäckts av kliniska forskare liksom det finns medicinska frågeställningar som inte upptäckts av tekniker, avslutar han.

Priset delas ut vid Medicinska riksstämman den 3 december kl 12.15-12.45 då pristagaren kortfattat presenterar sin forskning.

För mer information om forskningsprojektet
Michael Uhlin, michael.uhlin@karolinska.se,073-923 61 96

Kort om SLS projektanslag och priser för bästa projekt
Svenska Läkaresällskapet främjar medicinsk forskning och delar varje år ut omkring 25 miljoner kronor i form av projektanslag, post doc-stipendier och resebidrag. SLS medlemmar kan söka bidrag till sin forskning mellan den 1 december och den 1 februari. Mer info på www.sls.se

Projektens vetenskapliga kvalitet, genomförbarhet och patientnytta samt individens egen kompetens och insats bedöms. Som en bonus belönas varje år den bästa projektansökan med 100 000 kronor och den projektansökan som representerar translationell forskning på bästa sätt med 50 000 kronor.