Kraftig ökning av ovanlig men aggressiv hudcancerform i Sverige

Kraftig ökning av ovanlig men aggressiv hudcancerform i Sverige
Antalet svenska fall av den ovanliga men snabbväxande och livshotande hudcancerformen Merkelcellskarcinom har fördubblats på 20 år. Det visar en ny studie vid Sahlgrenska akademin.

De senaste decennierna har vi sett en lavinartad ökning av antalet fall av hudcancer i Sverige. De tre viktigaste formerna av hudcancer – malignt melanom, skivepitelcancer och basalcellscancer – ökar med cirka 5-6 procent per år.
Det finns dock ett stort antal ovanligare former av hudcancer som inte är lika välstuderade. En av de viktigaste ovanliga formerna av hudcancer är Merkelcellskarcinom (MCC, merkel cell carcinoma). Dessa hudtumörer är snabbväxande och livshotande vilket gör att en mycket tidig diagnos är avgörande. Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har studerat samtliga fall av Merkelcellskarcinom rapporterade till Socialstyrelsens Cancerregister mellan 1993 och 2012. Fallen har analyserats för att undersöka demografiska, kliniska och epidemiologiska data. Under denna 20-årsperiod diagnosticerades 606 fall av MCC hos 594 patienter. Antalet nya fall per 100 000 invånare ökade med mer än 100 procent, från en incidens på 0,23 till 0,49.

– Våra resultat visar att det skett en signifikant ökning. I Sverige diagnostiserades i snitt 24 nya fall av Merkelcellskarcinom per år under perioden 1993-2001. Under perioden 2002 till 2011 steg siffran till 34 fall per år och 2012 upptäcktes 47 nya fall av MCC i Sverige, säger John Paoli, hudläkare och docent vid Sahlgrenska akademin. 97 procent av patienterna hade ingen känd spridning till andra delar av kroppen (metastaser) i samband med diagnosen men trots detta hade endast 67,3 procent överlevt 5 år efter diagnos. Överlevnaden var avsevärt lägre än den förväntade för övriga befolkningen med samma ålder och kön under denna period.
– Mer än hälften av alla Merkelcellskarcinom var belägna i huvud- och halsregionen vilket talar för att solens UV-strålning är av stor betydelse vid denna diagnos, precis som det är för vanligare former av hudcancer, säger Oscar Zaar, hudläkare och doktorand vid Sahlgrenska akademin.

Studien Merkel cell carcinoma incidence is increasing in Sweden publicerades online i maj, i den vetenskapliga tidskriften Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology.

FAKTA
● Merkelcellskarcinom (MCC) är en ovanlig men aggressiv form av hudcancer. Tidig upptäckt och behandling är viktig.
● Risken för att symptomen återkommer samt spridning till lymfkörtlar eller organ är relativt hög efter kirurgi och/eller strålbehandling.
● Det finns en koppling mellan denna hudtumör och ljus hudtyp, solexponering, hög ålder och nedsatt immunförsvar, samt en klar koppling till ett virus som döpts till Merkel Cell Polyomavirus.
● MCC börjar ofta med en plötslig tillväxt av en röd, rosa eller rödviolett samt relativt hård upphöjning på eller under huden. Tumören växer snabbt till en knuta. Blödning kan ske i mer avancerade stadier.

Kontakt:
John Paoli, hudläkare och docent vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
0730-40 40 44
john.paoli@vgregion.se

Oscar Zaar, hudläkare och doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
0706-72 58 82
oscar.zaar@vgregion.se