Mer information för kvinnor med täta bröst

Vanlig mammografi har en 60-80 procentig träffsäkerhet för upptäckt av bröstcancer. Faktorer som tumörens läge och mängden bröstkörtlar – så kallat täta bröst – kan försvåra upptäckten. Särskild information bör ges till kvinnor med täta bröst och de borde erbjudas kompletterande undersökningar i framtiden, anser patientföreträdare.

Bröstcancer är kvinnans vanligaste cancer och varje dag får ett 20-tal kvinnor diagnosen, nästan en varje timme. Hälften av fallen upptäcks via mammografi som erbjuds alla kvinnor i åldrarna 40 till 74 år. Enligt en svensk studie* kan dödligheten sänkas med 45 procent för de som deltar i mammografi. Men ett negativt besked från mammografin är alltså inte hundraprocentigt tillförlitligt och gruppen kvinnor med täta bröst bör dels informeras om att de har täta bröst, men även uppmanas att hålla särskild koll, menar Bröstcancerföreningarnas ordförande, Elizabeth Bergsten Nordström.

-Du behöver ha vetskap om hur dina bröst är beskaffade för att vara extra uppmärksam på eventuella förändringar och regelbundet undersöka brösten själv en gång i månaden. Du behöver också veta hur du ska agera och vad du ska efterfråga om och när du upptäcker en avvikelse.

-Även om dagens mammografi inte kan ge en hundraprocentig träffsäkerhet är det av största vikt att fortsätta delta i mammografiscreeningen, uppmanar Elizabeth Bergsten Nordström. Mammografi räddar liv och entidig upptäckt är avgörande för prognos och behandling. Utöver mammografin vill vi att alla kvinnor har sin egen ”Klämdag” när de efter menstruation undersöker brösten exempelvis i duschen. Om man då känner eller ser en förändring bör man snarast kontakta en bröstenhet för vidare information.

Just nu pågår två stora studier** på alternativa undersökningsmetoder, så kallad tomosyntes, där bröstet röntgas ”i skivor”. Preliminära resultat visar att man med tomosyntes upptäckte 40% fler cancerfall än med vanlig mammografi. Ultraljudsundersökning gav endast 0,4% fler upptäckter.

– Tomosyntes är tänkbar som en utveckling av nuvarande mammografimetod, menar Karin Leifland verksamhetschef på Södersjukhuset. Själva undersökningen tar bara en minut längre, däremot tar det nästan dubbelt så lång tid att analysera resultaten. Ultraljud är en bra kompletterande undersökningsmetod i de fall där man ser något misstänkt på vanliga mammografin och behöver titta närmare på vad det kan vara. Däremot är det inte realistiskt att erbjuda ultraljud som alternativ till den metod vi har idag, säger Karin Leifland.

*SOSSEK-studien som innefattar 14 län i Sverige.
**Malmö-studien och Oslo-studien där totalt 35 000 kvinnor deltar.

Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO, är en ideell organisation med 33 bröstcancerföreningar över hela landet. BRO bildades 1982 och har över 11 500 medlemmar. BRO har till uppgift att främja och tillvarata bröstcancerbehandlades intressen beträffande vård och rehabilitering. www.bro.se