Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Medicinska utbildningar

11 januari - 11 mars 2018

Liten Myelomskola

Myelomskolan består av en bok och sex filmer som fokuserar på att utbilda både patienter och sjukvården om […]

Mer Information
8 - 9 mars 2018

Nordic Hematology Debate

Nordic Hematology Debate Advances in the treatment of Multiple Myeloma, Mantle Cell Lymphoma, Waldenström Macroglobulinemia and Follicular Lymphoma […]

Mer Information
15 - 16 mars 2018

Lymfatiska maligniteter – molekylär patologi och nya behandlingsprinciper

Kursens syfte är att ge kunskap kring de senaste vetenskapliga rönen inom lymfatiska maligniteter. Målgruppen är specialister eller […]

Mer Information