Medicinska sekreterare som SVF-koordinatorer ger sjuksköterskan mer tid för patienterna

Monica Wahlström är en av SVF-koordinatorerna vid kirurgkliniken på Blekingesjukhuset

När arbetsvardagen blev övermäktig för kirurgklinikens sjuksköterskor upprättade klinikledningen en koordinatorstjänst. Två medicinska sekreterare sköter nu allt administrativt arbete kring cancerutredningen av patienter inom sex standardiserade vårdförlopp.

De båda medicinska sekreterarna avlastar numera med det administrativa arbetet i SVF-utredningarna av patienter med misstanke om prostata-, urinblåse-, njur-, penis-, testikel- och tarmcancer.

– Utan Hanna Muñozes och Monica Wahlströms arbete hade jag aldrig hunnit med mitt arbete idag, säger Malin Jannesson, kontaktsjuksköterska, prostatacancer vid kirurgkliniken på Blekingssjukhuset.

Krävs god samordning över klinik- och regiongränser
Under ett standardiserat vårdförlopp ska ofta flera undersökningar genomföras samtidigt eller i tät följd och ibland behöver detta ske på olika ställen. För att vårdförloppen ska fungera inom de förutbestämda tidsgränserna behövs därför god samordning, inte bara mellan olika verksamheter, utan också mellan regioner.

Tidigare sköttes de administrativa uppgifterna knutna till SVF-utredningarna av kirurgens sjuksköterskor. I takt med att fler och fler SVF infördes blev arbetsbelastningen allt högre. På våren 2017 räckte tiden inte längre till. Klinikledningen inrättade då en koordinatorsfunktion, skräddarsydd för medicinska sekreterare. Monica Wahlström och Hanna Muñoz, båda erfarna inom yrket, sökte jobbet och arbetar sedan hösten 2017 växelvis som sekreterare och växelvis som SVF-koordinatorer, var sin vecka i taget.

Läs hela artikeln och se filmen på cancercentrum.se