Medicinare och tekniker samarbetar i nytt bröstcancerprojekt

Forskare vid Lunds universitet vill genom en speciell metod försöka separera olika typer av celler ur tumörvävnad från bröstcancerpatienter – utifrån storlek, täthet och styvhet. Förhoppningen är att mer kunskap om cellernas olika egenskaper ska bidra till bättre målstyrda behandlingar.

– Lyckas vi med det så är tanken att skapa ett index som baseras på tumörcellernas och immuncellernas mekaniska egenskaper och studera om dessa skiljer sig mellan olika typer av bröstcancer. Då kan vi även analysera enskilda celler och med mer kunskap om de olika cellernas egenskaper och samspel kan vi förhoppningsvis bidra med bättre styrda behandlingar för patienter med bröstcancer och även introducera nya behandlingar, säger Emma Niméus, docent och bröstcancerforskare vid Lunds universitet och specialistläkare vid Skånes universitetssjukhus.

När Emma Niméus lade fram sin separationsidé av celler för LTH-professorn Thomas Laurell, som under många år arbetat och forskat tvärvetenskapligt i gränslandskapet teknik-medicin vid Lunds universitet, var han först skeptisk.


Emma Niméus och Thomas Laurell. Fotograf: Olle Dahlbäck, Lunds universitet

– Vi har med hjälp av en speciell teknik, akustofores, som för snart 20 år sedan såg dagens ljus i vårt lab på LTH som en direkt följd av ett misslyckat experiment, bland annat lyckats sortera blodceller och bakterier i vätskor. Men att stoppa in en bit tumörvävnad från en patient i ena änden på en kanal i ett mikrochip och med hjälp av ljudvågor få se celler komma ut i andra änden, sorterade efter vilka olika egenskaper de har, lät för optimistiskt, säger Thomas Laurell.

– Men när diskussionen istället kom att handla om att först dela upp vävnaden i sina enskilda celler och därefter sortera dem efter storlek, täthet och styvhet med tekniken akustofores, då gick jag igång på utmaningen.

Emma Niméus, som för tre år sedan utsågs till Wallenberg Clinical Fellow, är glad över att Thomas Laurell kom på bättre tankar och att forskningsprojektet nu drar igång.

– Det forskas mycket om tumörceller och immunceller idag och vi vet en hel del, men det finns mycket kvar att ta reda på.

För mer information, kontakta:
Emma Niméus, docent vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet och specialistläkare vid Skånes universitetssjukhus, mobil: 0766-32 21 54 eller 046-17 62 56, emma.nimeus@med.lu.se
Thomas Laurell, professor vid avdelningen för biomedicinsk teknik, LTH, 046-222 75 40, thomas.laurell@bme.lth.se

Relaterad information:
Upptäckten som började som ett misslyckande (artikel om Thomas Laurells upptäckt akustofores)
Emma Niméus, Wallenberg Clinical Fellow