Maria Hellbom har tilldelats Nätverket mot gynekologisk cancers Eldsjälspris 2017

Maria Hellbom har tilldelats Nätverket mot gynekologisk cancers Eldsjälspris 2017

Nätverket mot gynekologisk cancers Eldsjälspris vill uppmärksamma viktigt arbete mot gynekologisk cancer och för cancerdrabbade kvinnor i hela landet. Målsättningen är att lyfta fram insatser och personer från alla regioner i Sverige. Årets Eldsjälspris i Region Stockholm-Gotland går till Maria Hellbom, verksamhetschef för Center för Cancerrehabilitering i Stockholm. Maria Hellbom uppmärksammas för sina insatser för att cancerdrabbade med stora rehabiliteringsbehov ska få hjälp att komma tillbaka.

Det är femte året som Nätverket mot gynekologisk cancer uppmärksammar eldsjälar inom sjukvård och forskning, men även privatpersoner som har gjort skillnad för cancerdrabbade. Priset delas ut på Gyncancerdagen 2017 i Stockholm, Umeå och Malmö. Eldsjälspriset i Region Stockholm-Gotland delas ut på Gyncancerdagen på Oscarsteatern i Stockholm den 26 april 2017.

MOTIVERING

Maria har med sin stora kompetens och erfarenhet byggt upp Centrum för cancerrehabilitering i Stockholm och fyllt det med noggrant utvalda medarbetare och en tanke kring hur cancerdrabbade med stora rehabiliteringsbehov ska få hjälp att komma tillbaka. Både som individer men också som del i en familj/enhet eller som fungerande i samhället. Maria har också varit projektledare för det nationella projektet bäckencancerrehabilitering som syftar till att ta fram en fungerande rehabilitering både för de som drabbas nu med avancerade rehabiliteringsbehov men också för de som finns därute med problem som ingen idag förstår är seneffekter av cancer. Dessutom har hon deltagit i arbetet med att ta fram ett nationellt vårdprogram inom rehabilitering.”

– Vi vill genom vårt Eldsjälspris uppmärksamma och uppmuntra eldsjälar, som liksom Maria Hellbom gör så betydelsefulla insatser för så många cancerdrabbade med stora rehabiliteringsbehov. Maria är en riktig Eldsjäl inom cancerrehabilitering och hon har byggt upp Centrum för cancerrehabilitering på ett mycket kompetent sätt, säger Barbro Sjölander, ordförande i Nätverket mot gynekologisk cancer.

Gyncancerdagen 2017 arrangeras även i Malmö 24 april och i Umeå 27 april. Pristagarna har nominerats i en öppen process där alla har kunnat nominera. Nätverket mot gynekologisk cancers styrelse utser mottagarna av Eldsjälspriset.

MOTTAGARE

Malmö (region Syd)
Andrea Gärtner och Helena Cewers

Stockholm (region Stockholm-Gotland)
Maria Hellbom

Umeå (region Norr)
Medelas 27 april, efter kl 20.00