Maria Dollhopf ny generalsekreterare för Radiumhemmets Forskningsfonder

Maria Dollhopf ny generalsekreterare för Radiumhemmets Forskningsfonder


Foto Elin Vinger Elliot

Maria är utbildad molekylärbiolog och har en doktorsexamen i Experimentell onkologi från
Institutionen för Onkologi-patologi vid Karolinska Institutet. Efter en post doc-tid vid Max Delbrück
Center i Berlin arbetade Maria under flera år som forskare vid Karolinska Institutet. Maria kommer
senast från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) där hon varit projektledare och internationell
koordinator under drygt fem år.

Maria tillträdde sin tjänst den 1 september efter tidigare kanslichef Gun-Britt Einar som nu gått i
pension.

Radiumhemmets Forskningsfonder administrerar Sveriges två äldsta cancerfonder – Cancerföreningen i
Stockholm (1910) och Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond (1928). Fondernas främsta mål är att
stödja den patientnära cancerforskningen, i första hand i Stockholmsområdet. Radiumhemmets
Forskningsfonder beviljar årligen stora belopp till ett brett urval av cancerforskningsprojekt – under 2017
beviljades drygt 74 miljoner kronor till cancerforskning.