Månadsrapport från CHMP (september 2016)

Månadsrapport från CHMP (september 2016)

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP – Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i september 2016.

Nya ansökningar för godkännande av försäljningstillstånd
Kommittén har gett en positiv bedömning angående försäljningstillstånd för:

Ibrance (palbociclib), avsett för behandling av lokalt avancerad eller metastaserande bröstcancer.
Lartruvo (olaratumab), avsett för behandling av mjukdelssarkom.
Ninlaro (ixazomib), avsett för behandling av multipelt myelom.
Parsabiv (etelcalcetid), avsett för behandling av sekundär hyperparatyreoidism.
SomaKit TOC (edotreotid), avsett för diagnostik av gastroenteropankreatiska neuroendokrina tumörer.