Målriktade kombinationsterapier visar lovande resultat mot spridd bröstcancer

Målriktade kombinationsterapier visar lovande resultat mot spridd bröstcancer

Novartis presenterar över 50 abstracts med nya forskningsresultat om spridd bröstcancer på den amerikanska bröstcancerkonferensen SABCS, 8-12 december i San Antonio, USA. Bland annat presenteras data som visar att kombinationsterapier med olika målriktade läkemedel där två till tre signalvägar i tumörcellen hämmas samtidigt, ger en mer kraftfull behandling än när terapierna ges enskilt.

Under årets upplaga av världens största möte runt spridd bröstcancer, San Antonio Breast Cancer Symposium, SABCS, presenterar Novartis resultat både från sin breda pipeline och från studier på sina redan godkända produkter. Totalt kommer bolaget presentera över 50 abstracts med data på Afinitor (everolimus), Tykerb (lapatinib) och flera nya substanser som nu prövas mot spridd bröstcancer.

Flera studier på behandling med everolimus i klinisk vardag styrker tidigare resultat gällande gynnsamheten med kontinuerlig behandling för patienter med spridd bröstcancer:

BOLERO-2: cfDNA analysis from BOLERO-2 plasma samples identifies a high rate of ESR1 mutations: Exploratory analysis for prognostic and predictive correlation of mutations reveals different efficacy outcomes of endocrine therapy-based regimens (SABCS Oral Poster Presentation: #S2-07; December 9, 4:45 PM CST)

Evaluation of miracle mouthwash (MMW) plus hydrocortisone versus prednisolone mouth rinses as prophylaxis for everolimus-associated stomatitis: Preliminary results of a randomized phase II study (SABCS Poster #P1-15-06; December 9, 5:00 PM CST)

EVEREXES: Clinical effectiveness of everolimus and exemestane in advanced breast cancer patients from Asia and Africa: First efficacy and updated safety results from the phase IIIb EVEREXES study (SABCS Poster #P4-13-09; December 11, 7:30 AM CST)

BALLET: Stomatitis following everolimus (EVE) plus exemestane (EXE) in patients with hormone receptor-positive (HR+), HER2-advanced breast cancer (ABC) in the BALLET trial (SABCS Poster #P4-13-10; December 11, 7:30 AM CST)

BRAWO: Stomatitis in patients treated with everolimus and exemestane – Results of the 3rd interim analysis of the non-interventional trial BRAWO (SABCS Poster #P4-13-08; December 11, 7:30 AM CST)

BRAWO: Impact of physical activity/exercise on adverse events and quality of life during treatment with everolimus and exemestane for ER+ women – Results of the 3rd interim analysis (SABCS Poster #P4-13-07; December 11, 7:30 AM CST)

BRAWO: Results of the 3rd interim analysis of the non-interventional trial BRAWO – Sub-analysis of patients < 70 years and ≥ 70 years (SABCS Poster #P4-13-06; December 11, 7:30 AM CST)

Forskningsdata på signalvägarna PI3K/mTOR och CDK4/6 som är inblandade i utveckling och spridning av bröstcancer visar att kombinationsterapier med olika målriktade läkemedel där två till tre signalvägar hämmas samtidigt, ger en mer kraftfull behandling än när terapierna ges enskilt:

NeoPHOEBE: Phase II, randomized, parallel-cohort study of neoadjuvant buparlisib (BKM120) in combination with trastuzumab and paclitaxel in women with HER2-positive, PIK3CA mutant and PIK3CA wild-type primary breast cancer (SABCS Poster #P1-14-01; December 9, 5:00PM CST)

Phase Ib/II study of ribociclib and alpelisib and letrozole in ER+, HER2- breast cancer: Safety, preliminary efficacy and molecular analysis (SABCS Poster #P3-14-01; December 10, 5:00 PM CST)

BELLE-2: PIK3CA status in circulating tumor DNA predicts efficacy of buparlisib plus fulvestrant in postmenopausal women with endocrine-resistant HR+/HER2– advanced breast cancer: First results from the randomized, Phase III BELLE-2 trial (SABCS Oral Presentation #S6-01; December 11, 3:15 PM CST)

Triplet therapy with ribociclib, everolimus, and exemestane in women with HR+/HER2- advanced breast cancer (SABCS Poster #P6-13-01; December 12, 7:30 AM CST)

På SABCS presenteras även resultatet från enkätstudien Make Your Dialogue Count (MYDC) som genomfördes i syfte att bättre förstå hur man kan förbättra kommunikationen mellan patienter med spridd bröstcancer, vårdpersonal och anhöriga samt ta reda på hur anhöriga påverkas känslomässigt av sjukdomen:

The experience of caregivers of women with metastatic breast cancer: Insights from the Make Your Dialogue Count survey (SABCS Poster #P1-11-06; December 9, 5:00 PM CST)

Dessutom presenteras resultat från studier med cytostatikumet (cellgiftet) Tykerb (lapatinib) och en antikroppsterapi baserat på en biosimilar till Neulasta (pegfilgrastim):

PROTECT1: A randomized, double-blind trial to compare the efficacy and safety of proposed biosimilar pegfilgrastim (LA-EP2006) with reference pegfilgrastim in patients with breast cancer (PROTECT1) (SABCS Poster #P1-10-01; December 9, 5:00 PM CST)

ALTTO: The impact of early lapatinib-induced rash on disease-free and overall survival in patients treated within the ALTTO phase III randomized trial (SABCS Poster discussion # PD5-07; December 10, 5:00 PM CST)

NeoALTTO: Whole exome sequencing of pre-treatment biopsies from the neoALTTO trial to identify DNA aberrations associated with response to HER2-targeted therapies (SABCS Oral Presentation#S5-01; December 11, 9:30 AM CST)

NeoALTTO (BIG 1-06): Breast ultrasound and mammography and response to neoadjuvant lapatinib, trastuzumab and their combination in HER2 positive breast cancer: results from Neo-ALTTO (BIG 1-06)(SABCS Poster #P6-01-04; December 12, 7:30 AM CST)