​​Kan röntgenundersökningar under uppföljningsperioden förbättra överlevnaden vid malignt melanom?

​​Kan röntgenundersökningar under uppföljningsperioden förbättra överlevnaden vid malignt melanom?
Malignt melanom är den cancerform som ökar mest i Sverige. Närmare 4 000 personer diagnostiseras varje år. I en ny patientstudie, som Akademiska sjukhuset leder, ska forskarna undersöka om utökad uppföljning med röntgenundersökningar och blodprovskontroller medför förbättrad prognos genom tidigare upptäckt av återfall.

Gustav Ullenhag

– I tidiga stadier av malignt melanom är chansen till bot med kirurgi mycket god. Men risken för återfall är större när cancern upptäcks senare, när melanomet har trängt djupare ner i huden eller har spridit sig till lymfkörtlar, säger Gustav Ullenhag, onkolog och områdesansvarig för melanom på Akademiska sjukhuset.

Idag kontrolleras patienter som diagnosticerats med malignt melanom med hög risk för återfall under tre års tid efter operation genom kroppsundersökning av läkare. Röntgenundersökningar och blodprovstagning ingår inte i uppföljningsschemat.

Totalt medverkar ett 20-tal sjukhus i Sverige i den nya patientstudien, TRIM, som startar inom kort. Forskarna räknar med att inkludera cirka 1 300 patienter från hela landet, samtliga med hög risk för återfall av malignt melanom efter kirurgi. Patienterna kommer att lottas till två grupper där den ena får rutinuppföljning och den andra en utökad uppföljning, med extra kontroller i form av röntgenundersökningar och blodprovstagningar.

– Målet med studien är att se om utökade uppföljningar leder till tidigare upptäckt av återfall och därmed en bättre prognos. Ju tidigare man upptäcker återfall desto bättre är chansen till förnyad operation i botande syfte eller, om detta inte är möjligt, tidigare start av behandling mot spridd sjukdom, avrundar Gustav Ullenhag, som är nationell huvudprövare för studien.