Lynparza har godkänts av FDA och EMA för behandling av avancerad äggstockscancer

Lynparza har godkänts av amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för behandling av avancerad äggstockscancer hos patienter med ärftliga BRCA-mutationer

FDA:s godkännande följer tillkännagivandet den 18 december med godkännandet av olaparib i EU som den första terapin för underhållsbehandling av vuxna patienter med platinakänslig recidiverande BRCA-muterad serös äggstockscancer.
AstraZeneca meddelar den 19/12 att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA (US Food and Drug Administration) har godkänt LYNPARZA™ (olaparib) i kapslar (400 mg två gånger dagligen) som den första monoterapi för patienter med en, ärftlig BRCA-muterad (gBRCAm) avancerad äggstockscancer, som har behandlats med minst tre tidigare cytostatikalinjer. Olaparib har godkänts enligt FDA:s accelererade godkännandeprogram baserat på befintlig objektiv svarsfrekvens och tidsperioden för dessa svarsdata.  Ett fortsatt godkännande för denna indikation är kopplat till verifiering av klinisk nytta i pågående bekräftande fas III-studier.

Olaparib är en poly ADP-ribose polymerase (PARP) hämmare som utnyttjar defekter i DNA-reparationsvägar för att döda cancerceller. Det är den första PARP-hämmaren som godkänts för patienter med ärftlig BRCA-muterad avancerad äggstockscancer, vilka upptäckts genom ett av FDA godkänt produktrelaterat diagnostiskt test, BRACAnalysis CDx™.

Dr Briggs Morrison, Executive Vice President, Global Medicines Development och Chief Medical Officer på AstraZeneca, säger ”LYNPARZA är ett utmärkt exempel på hur framsteg i förståelsen av cancerbiologi kan användas för att utveckla nästa generation av riktade läkemedel. Det är ett välbehövligt nytt behandlingsalternativ för patienter med ärftlig BRCA-muterad avancerad äggstockscancer. Dagens godkännande markerar också den första av vad vi hoppas kommer att bli ett antal indikationer där detta läkemedel har potential att förbättra livet för cancerpatienter.”

AstraZeneca inlämnade en registreringsansökan i USA för olaparib i februari 2014 baserad på data från en underhållsstudie i fas II1 med olaparib jämfört med placebo hos patienter med platinakänslig recidiverande höggradig serös äggstockscancer. Efter rekommendation från FDA:s rådgivande kommitté för onkologiska läkemedel den 25 juni 2014, och som svar på en FDA-begäran om kompletterande uppgifter, lämnade AstraZeneca in en större omarbetning av registreringsansökan för olaparib den 24 juli 2014. FDA-godkännandet bygger därför på effektdata från en enarmad, öppen fas II-studie2 av olaparib hos patienter med, ärftlig BRCA-muterad avancerad cancer, samt säkerhetsdata från flera andra olaparib-studier, inklusive den placebokontrollerade studien.

Effektstudien av olaparib bygger på analys av 137 patienter med mätbar, ärftlig BRCA-muterad avancerad äggstockscancer som behandlats med minst tre tidigare cytostatikalinjer. Försöksresultaten visade på en total svarsfrekvens på 34 % (95 % konfidensintervall: 26 %, 42 %). Mediansvarstiden var 7,9 månader (95 % konfidensintervall: 5,6, 9,6 månader). De vanligaste biverkningarna som hittills har förknippats med olaparib monoterapi har i allmänhet varit milda till måttliga och inkluderar illamående, kräkningar, trötthet och anemi.

Dr Ursula Matulonis, Associate Professor, Department of Medicine på Harvard Medical School säger: ”Äggstockscancer diagnostiseras på nästan 22.000 kvinnor per år. Den långsiktiga överlevnaden hos patienter med framskriden äggstockscancer är 10% till 30%. FDA’s  godkännande av LYNPARZA är en viktig milstolpe för våra patienter eftersom det för närvarande bara finns  begränsade behandlingsalternativ  för kvinnor med äggstockscancer som bär BRCA mutation.

En fullständig översyn av data från endera av två pågående studier under det kliniska SOLO fas III-programmet krävs för att det accelererade godkännandet av olaparib för BRCA-muterad avancerad äggstockscancer ska omvandlas till ett fullständigt godkännande: SOLO2 utvärderar olaparib jämfört med placebo som underhållsbehandling och SOLO3 utvärderar olaparib jämfört med standardbehandling med cellgifter vid recidiverande sjukdom. Data från SOLO2 studien väntas under 2015 och data från SOLO3 väntas under 2019.

FDA:s godkännande följer tillkännagivandet den 18 december med godkännandet av olaparib i EU som den första terapin för underhållsbehandling av vuxna patienter med platinakänslig recidiverande BRCA-muterad serös äggstockscancer.

– SLUT –

1 Ledermann J et al. Olaparib maintenance therapy in patients with platinum-sensitive relapsed serous ovarian cancer: a preplanned retrospective analysis of outcomes by BRCA status in a randomised phase 2 trial. Lancet Oncology. 2014. http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045(14)70228-1

2 Kaufman B, Shapira-Frommer R, Schmultzler RK et al. Olaparib Monotherapy in Patients With Advanced Cancer and a Germline BRCA1/2Mutation. Journal of Clinical Oncology 2014. http://jco.ascopubs.org/content/early/2014/10/30/JCO.2014.56.2728