Lynparza godkänd i EU för behandling av ärftlig bröstcancer

Lynparza godkänd i EU för behandling av ärftlig bröstcancer

EU-kommissionen har godkänt Lynparza (olaparib) som behandling mot BRCA-muterad HER2-negativ avancerad bröstcancer. Detta innebär en ny behandlingsmöjlighet för en utsatt patientgrupp med en allvarlig prognos.  Lynparza är resultatet av ett samarbete mellan MSD och AstraZeneca.

 – Detta är första gången ett riktat läkemedel för ärftlig bröstcancer blivit godkänt i Europa. Det är ett principiellt viktigt steg, och innebär en ny behandlingsmöjlighet för dessa patienter, säger Niklas Loman, docent och överläkare vid Skånes Onkologiska klinik, Skånes Universitetssjukhus i Lund.

Godkännandet gäller Lynparza som enda behandling av vuxna patienter med medfödd BRCA-muterad HER2-negativ lokalt avancerad eller spridd bröstcancer. Patienterna ska tidigare ha behandlats med kemoterapi som tilläggsbehandling eller som behandling vid spridd sjukdom. Patienter med hormonreceptor-positiv (HR+) bröstcancer ska också ha progredierat under eller efter hormonbehandling, eller anses olämpliga för den.

42 procents minskad risk för progression eller död bakom godkännandet

Godkännandet grundades på resultaten från den randomiserade, öppna, fas III-studien OlympiAD1 som utvärderade Lynparza mot läkarens val av kemoterapi (capecitabin, eribulin eller vinorelbin) i den aktuella patientgruppen. Studien visade en signifikant förbättrad progressionsfri överlevnad på 2,8 månader till fördel för patienterna som behandlades med Lynparza (7,0 månader vs 4,2 månader HR:0.58; 95 procent KI; 0.43- 0.80; P<0.001). 52 procent av patienterna som behandlades Lynparza fick en minskning av tumören med 30 procent eller mer, vilket var mer än dubbelt så hög respons jämfört med patienterna som behandlades med kemoterapi (23 procent).

Läs mer i det amerikanska pressmeddelandet

Läs mer om olaparib på fass.se

  1. Robson, M. et al. Olaparib for metastatic germline BRCA-mutated breast cancer (OlympiAD). N Engl J Med. 2017;377(6):523-533.