LV godkänner Somatuline Autogel som ny behandling för neuroendokrina tumörer i mag-tarmkanalen och bukspottkörteln

Kista, den 16 april 2015 – Ipsens dotterbolag i Norden meddelade idag att Läkemedelsverket har godkänt en ny indikation för Somatuline® (lanreotid) Autogel® 120 mg. Den nya indikationen är behandling av neuroendokrina tumörer i mag-tarmkanalen och bukspottkörteln (GEP-NETs) för patienter med G1 och G2 (Ki-67 index upp till 10 %) med ursprungslokalisering i midgut*, pankreas eller av okänt ursprung, undantaget primärtumör i hindgut** hos vuxna patienter med lokalt framskridna eller metastasiska sjukdomar som inte kan opereras1.

Läkemedelsverkets beslut är baserat på primärdata från CLARINET® -studien som visar att risken för tumörtillväxt eller död reduceras med 53 % när patienter behandlas med Somatuline® Autogel® 120mg jämfört med placebo.

Vi är mycket stolta över att Somatuline® Autogel® har blivit godkänt som behandling för den här gruppen av tumörsjukdomar, eftersom den är av stort värde för dessa patienter, säger Tommy Söderman, vd för Ipsen i Norden.

– Detta är intressant. Läkemedlet har varit godkänt i många år och nu vet vi att det har en antiproliferativ effekt som bevisats i en högkvalitativ studie, säger Kjell Öberg, professor i onkologisk endokrinologi vid Uppsala universitet.

Karolinska Sjukhuset (KS) i Stockholm är ett av 44 sjukhus i 14 länder som deltagit i studien.