Lungcancerstipendium till Dr Mikael Johansson

Lungcancerstipendium till Dr Mikael Johansson

Idag tilldelas Överläkare Mikael Johansson, verksam vid Cancercentrum, Norrlands Universitetssjukhus, SLUSG-stipendiet 2017. Stipendiet har instiftats av Svenska Lungcancerstudiegruppen (SLUSG) och AstraZeneca och uppmärksammar personer som bidrar med betydande insatser inom lungcancerområdet.

Stipendiet, som i år utdelas för nionde året i rad av Svenska Lungcancerstudiegruppen, SLUSG, syftar till att uppmärksamma personer som gör extraordinära insatser inom ett av våra svåraste sjukdomsområden, lungcancer. Stipendiaten utses av styrelsen i Svenska lungcancerstudiegruppens insamlingsstiftelse. Stipendiesumman är 75 000 kronor och är instiftad för att möjliggöra framtida insatser till fördel för svenska lungcancerpatienter.

Motiveringen till SLUSG-stipendiet 2017 lyder:

Mikael Johansson har som universitetslektor vid Umeå Universitet och överläkare vid Cancercentrum, Norrlands Universitetssjukhus ägnat sig åt forskning rörande bl a LRIG proteiner kopplade till cancer och studier rörande lungcancerpatienter. Hans anknytning både till kliniken och laboratoriet ger honom utomordentliga förutsättningar att fortsatt utveckla sin translationella forskning, ett område av vital betydelse för förbättrad cancerbehandling. Därtill har han såsom sekreterare i Svenska planeringsgruppen för lungcancer gjort en effektiv och viktig insats för att förbättra samarbete och klinisk utveckling av lungcancerbehandlingen i Sverige

Svenska Lungcancerstudiegruppen är sedan 25 år tillbaka en fristående sammanslutning av kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor inom lungcancerområdet.

  • insamlingsstiftelse och överläkare vid Radiumhemmet, Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetsjukhuset Solna.

SLUSG-stipendiet 2017 delas ut i samband med SLUSGs årsmöte fredagen den 5 maj i Åkersberga.

Om SLUSG, Svenska lungcancerstudiegruppen

SLUSG bildades 1992. SLUSG är en sammanslutning av läkare, som arbetar kliniskt med lungcancer, framför allt onkologer, lungläkare och thorax­kirurger. Gruppens årliga möte fokuserar på lägesrapporter kring pågående kliniska studier, presentation av förslag till nya studier och föredrag inom lungcancer. Flera pågående kliniska behandlingsstudier i Sverige har diskuterats och accepterats vid SLUSG-möten.

SLUSG verkar för att:

  • Förbättra överlevnaden vid lungcancer genom bättre behandling.
  • Snabbare och bättre utredningar av patienter med misstänkt lungcancer, bland annat genom att göra stadieindelning mer korrekt och arbeta på att göra histopatologisk klassificering mer optimal genom att söka tillämpa nya molekylärbiologiska metoder.
  • Förbättra registreringen av patienter med lungcancer.
  • Förbättra omhändertagande och rehabilitering av patienter med lungcancer.

Fakta om lungcancer

Omkring 3 700 personer får diagnosen lungcancer årligen i Sverige. De allra flesta är mycket sjuka när diagnosen ställs. Lungcancer är den cancerform som skördar flest liv i Sverige – mer än 3 000 personer avlider årligen till följd av lungcancer. Icke småcellig lungcancer är den vanligaste typen av lungcancer. Den andra huvudtypen benämns småcellig lungcancer.

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom områdena hjärta/kärl, metabolism, andningsvägar, inflammation, autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com