Ny forskning ska identifiera och karaktärisera resistenta lungcancerstamceller

Ny forskning ska identifiera och karaktärisera resistenta lungcancerstamceller
Ny forskning ska identifiera och karaktärisera resistenta lungcancerstamceller och utveckla en teknik för att skräddarsy läkemedel som kan slå ut alla cancerceller hos den enskilda patienten. Detta är målet för lundaforskaren Mattias Magnusson som fått 6 miljoner kronor från Sjöbergstiftelsen för att driva forskningsprojektet.

Varje år blir närmare 4000 personer i Sverige sjuka i lungcancer. Det är den femte vanligaste cancerformen i Sverige och prognosen vid lungcancer är sämre än för många andra cancersjukdomar.

De flesta lungcancersjuka behandlas med cellgifter som helt ospecifikt dödar snabbväxande celler och behandlingen medför svåra biverkningar. Mattias Magnusson berättar att flera studier har visat att många cancerformer drivs av cancerstamceller (CSC) och cellgifterna har inte samma effekt på cancerstamceller, vilket troligen är orsaken till att sjukdomen ofta kommer tillbaka.

– Men vi vet egentligen väldigt lite om hur CSC regleras, mycket beroende på att vi inte haft de rätta redskapen för att identifiera cellerna. En komplicerande aspekt är att en och samma cancersjukdom hos olika individer orsakas av vitt skilda genetiska förändringar. Därför är det viktigt att kunna utvärdera vilka läkemedel som passar bäst för den enskilda patienten för att kunna ge optimal behandling, säger Mattias Magnusson forskare i molekylärmedicin och genterapi vid Lunds universitet.

För att lyckas med detta ska Mattias Magnusson och hans kollegor dels identifiera och karaktärisera resistenta lungcancerstamceller, dels utveckla en plattform för läkemedelscreening för att skräddarsy vilken kombination av läkemedel som behövs för att slå ut alla cancerceller (inklusive cancerstamcellerna) i varje enskild patient

– Vi startar forskningsprojektet under tidig vår 2018 och det har en tydlig translationell koppling till klinik genom att vi använder redan godkända läkemedel utvecklade för andra ändamål s.k drug repurposing. Det kommer också att ge unik information om hur lungcancer regleras på molekylär nivå. Vår förhoppning är att våra resultat kommer leda till färre återfall och större överlevnad, säger Mattias Magnusson
Projektet är ett samarbete med forskarna Maria Planck, Fredrik Ek och Göran Karlsson på Lunds Universitet.

För mer information kontakta:
Mattias Magnusson forskare i molekylärmedicin och genterapi, Institutionen för laboratoriemedicin, Lunds universitet, 046-2221446, mobil: 0722496500, mattias.magnusson@med.lu.se