Lungcancerpatienter upptäcks tidigare med standardiserat vårdförlopp

Lungcancerpatienter upptäcks tidigare med standardiserat vårdförlopp

Fler värmländska patienter med lungcancer upptäcks i tidigare skeden sedan de standardiserade vårdförloppen (SVF) infördes. Det framgår av en studie genomförd av distriktsläkaren Lisa Sallmén vid vårdcentralen i Värmlands Nysäter.

Landstinget i Värmland fick förra året kritik av Cancerfonden för att primärvården i länet upptäcker få fall av lungcancer i ett tidigt skede. I den årliga Cancerfondsrapporten konstaterades att Värmland 2015 var sämst i landet på att diagnosticera stadium 1 av sjukdomen icke småcellig lungcancer.


Lisa Sallmén är distriktsläkare vid vårdcentralen i Värmlands Nysäter. Hon tog sig an uppdraget att undersöka om införandet av SVF i den värmländska lungcancervården leder till att de kan ställa diagnos tidigare, och att de därigenom hittar sjukdomen i ett tidigare stadium hos en större andel av patienterna än tidigare.

– Studien visar på flera positiva resultat, även om många fall fortfarande upptäcks i ett sent skede av sjukdomen, säger Lisa Sallmén. Hon är också noga med att påpeka att det ännu är små patientgrupper i studien.

– Men vi ser att tiderna har kortats och att det går att hitta tumörerna i ett tidigare skede.

Läs hela artikeln på cancercentrum.se: Fler lungcancerpatienter upptäcks tidigare med SVF