Lungcancerförbundet Stödets stipendium till kontaktsjuksköterska och onkolog

I år delas stipendiet på 25 000 kronor mellan Carina Nuse, kontaktsjuksköterska på Lungkliniken Karolinska sjukhuset Huddinge och processledare för lungcancer på RCC Stockholm/Gotland, och Simon Ekman, onkolog på Akademiska sjukhuset Uppsala och forskare med erfarenheter från arbete med Fred Hirsch, cancerforskare i USA. Simon är med i programkommittén vid IASLC nästa år.

Motiveringen lyder:

”Carina och Simon är två eldsjälar som betytt mycket för lungcancerpatienter. Deras empati och engagemang är fantastiskt att möta för såväl patienter som anhöriga.”

Lungcancerförbundet Stödet är en oberoende, ideell rikstäckande förening för patienter, anhöriga och yrkesverksamma och arbetar sedan 2004 med att stödja patienter och anhöriga genom den tunga behandlingstiden, bland annat genom chatt och gratis stödsamtal på 020- 88 55 33.

– Under våra tio år har vi sett en ökad betydelse för kontaktsjuksköterskans roll. De blir en livlina för patienten, säger Tommy Björk, ordförande i Lungcancerförbundet Stödet.

Lungcancer är en de vanligaste cancerformerna, i Sverige insjuknar drygt 3 500 personer varje år. Lungcancer är den cancerform som orsakar flest förlorade levnadsår och varje år dör 3 500 personer till följd av lungcancer.

Lungcancerstipendiet delas ut av Lungcancerförbundet Stödet i samarbete med läkemedelsföretaget Roche. Stipendiekommittén består av Tommy Björk, ordförande i Lungcancerförbundet Stödet, Ola Brodin, överläkare Södersjukhuset, Kerstin Cedermark, specialistsjuksköterska, RCC Stockholm/Gotland, Roger Henriksson, professor i onkologi, Umeå och Hirsh Koyi, överläkare, Gävle.

Stipendiet delas ut på Lungcancerdagen den 4 november på Oscarsteatern i Stockholm.

Besök gärna Lungcancerförbundets hemsida: www.stodet.se