Lungcancer stipendium till Rolf Lewensohn

Stipendiet, som i år utdelas för sjunde året i rad av Svenska Lungcancerstudiegruppen, SLUSG, syftar till att uppmärksamma personer som gör extraordinära insatser inom ett av våra svåraste sjukdomsområden, lungcancer. Stipendiaten utses av styrelsen i Svenska lungcancerstudiegruppens insamlingsstiftelse. Stipendiesumman är 75 000 kronor och är instiftad för att möjliggöra framtida insatser till fördel för svenska lungcancerpatienter.

Årets stipendiat Rolf Lewensohn är Professor i onkologi vid Karolinska Institutet, överläkare vid Karolinska Sjukhusets onkologiska klinik och leder en forskargrupp med cirka 20 medarbetare på institutionen för onkologi-patologi. Han är drivande i att etablera ”personalized cancer medicine” vid Karolinska Institutet och studerar bl a hur kemoterapi och strålbehandling orsakar skador i tumörcellernas DNA och nedströms signalering.

Av motiveringen till SLUSG-stipendiet 2014 framgår att:

Rolf Lewensohn har tilldelats Svenska Lungcancerstudiegruppens stipendium som ett stöd till fortsatta studier rörande lungcancer. Han har genomfört många värdefulla studier inom tidig utveckling av nya cancerläkemedel och strålterapi av framför allt lungcancer och även starkt bidragit till kunskaper om värdet av och risker med stereotaktisk strålbehandling vid lungcancer och därmed bidragit till att denna behandlingsform ökat kraftigt till stor nytta för många patienter. Han har också arbetat för större och bättre biobanker, en mycket betydelsefull faktor för fortsatta molekylärbiologiska studier och som utgör grunden för studier kring individualiserad behandling. Det är med stora förväntningar om fortsatt värdefullt arbete för lungcancerpatienternas bästa, som Rolf tilldelas 2015 års lungcancerstipendium.

  • Att bli tilldelad årets SLUSG-stipendium är mycket hedrande. Jag uppfattar det som ett uttryck bland Sveriges lungcancer läkare att uppmärksamhet bör fästas vid lungcancerforskning som har sitt ursprung i Sverige och som i sin karaktär innebär att svenska upptäckter och nya behandlingsmetoder särskilt vid lungcancer är viktiga att vidareutveckla kliniskt med Sverige som ledande part, kommenterar Rolf Lewensohn.