Lundbergs Forskningsstiftelse ger anslag till forskning kring effektivare cancerterapi

Forskaren Anita Göndör vid Institutionen för onkologi och patologi vid Karolinska institutet har från IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse tilldelats ett anslag på 2 miljoner kronor. Pengarna ska gå till ett s k konfokalmikroskop. Detta är ett avgörande instrument i hennes forskning där en och samma cell kan studeras i olika plan. En tredimensionell bild av arvsmassan kan ges, vilket kan vara nyckeln till en effektivare cancerterapi.

Skiftarbetare lider ökad risk att drabbas av alltifrån fetma, autoimmuna sjukdomar, psykiska problem och cancer. Varför det är så vet man inte säkert men det tycks som om störd dygnsrytm kan spela roll. Anita Göndör tror att hemligheten ligger i att tumörceller kan kapa ”klockan” i våra celler och använda för egna syften.

Anita och hennes forskargrupp studerar hur den tredimensionella DNA-strukturen i kärnan ser ut i förhållande till dygnsrytmen och hur den hänger ihop med hur differentierade eller mogna cellerna är. Särskilt intressant är ett par av generna som hämmar differentiering och gör cellerna mer lika stamceller. Hon tror att de kan vara nyckeln till effektivare cancerterapi, som skulle förbättra prognosen för patienterna.

”Dagens terapi slår mot celler som delar sig snabbt. Problemet är att celler som är stamcellslika inte delar sig särskilt snabbt. De celler som överlever kan komma tillbaka med förnyad kraft och bilda nya tumörer. Om vi verkligen vill slå ut cancern måste vi hitta sätt att inaktivera generna som ger cellerna egenskaper som liknar de som stamceller har”, säger Anita Göndör.

”Med denna typ av anslag kan stiftelsen på ett bra sätt leva upp till sitt ändamål att stödja cancerforskning”, kommenterar Christina Backman, styrelseordförande Lundbergs Forskningsstiftelse.

På Lundbergsstiftelsens hemsida finns en intervju med Anita Göndör.

Lundbergs Forskningsstiftelse grundades av IngaBritt Lundberg år 1982 till minne av hennes make grosshandlaren Arne Lundberg född 1910 i Göteborg. Stiftelsen har till ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning huvudsakligen rörande cancer, njursjukdomar samt ortopedi och prioriterar inköp av apparatur, hjälpmedel och utrustning. Under åren 1983 till 2017 har 512 anslag beviljats uppgående till sammanlagt drygt 778 MSEK. Stiftelsens förmögenhet är ca 1,5 miljarder. Forskning inom Göteborgsregionen har företräde. Stiftelsen har sitt säte i Göteborg. www.lundbergsstiftelsen.se