Lundaforskare prisas för banbrytande upptäckter om blodstamceller

Lundaforskare prisas för banbrytande upptäckter om blodstamceller

Tobias Priset är ett av Sveriges största enskilda forskarpris och delas ut till minne av Tobias som avled i en svår blodsjukdom bara 17 år gammal.

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att tilldela Tobias Priset 2016, på 10,1 miljoner kronor, till David Bryder, vid Lunds universitet
foto_david_bryder
”för hans banbrytande forskningsinsatser avseende blodcellnybildning, faktorer som reglerar blodstamcellers mognadsprocess, och blodstamcellers åldrande, vilka har stor betydelse för resultaten vid stamcellstransplantation”.

Det är blodstamcellerna som försörjer kroppen med miljarder blodkroppar varje dag. Om det uppstår en störning i produktionen, som leukemi (cancer bland de vita blodkropparna i benmärgen) kan det ibland vara nödvändigt att ersätta patientens benmärg med nya, friska blodbildande celler donerade av en annan individ. Detta sker genom stamcellstransplantation.

– David Bryders grundforskning bedöms ha stor betydelse för förståelsen av hur enskilda stamceller bibehålls och utvecklas, en kunskap som sannolikt kommer att bidra till att förbättra metoderna för stamcellstransplantationer, säger Klas Kärre, sakkunnig och medlem i priskommittén.

Bryders innovativa forskningsprogram bygger på ett nytt sätt att ”streck-kod-märka” celler för att spåra utvecklingslinjer inom blodcellsnybildning.

Bryder har bidragit till att kartlägga hur blodstamceller mognar och vilka faktorer som styr bildningen av olika celler. Han har dessutom kartlagt egenskaper hos blodstamceller som förändras vid åldrande, ett fält där han är bland de internationellt ledande. I sin forskning vill han ta reda på om det går att återställa förändringen i stamcellerna i samband med att de åldras. Han har tillsammans med sina kollegor tidigare visat att mutationer i stamcellernas mitokondrie-DNA inte driver stamcellernas åldrande. Bryders forskningsresultat visar att det är nödvändig med en intakt mitokondriefunktion för att stamceller ska kunna producera alla typer av blodceller. Resultaten är en viktig vägledning till hur stamcellerna kan upprätthålla sin funktion under en livstid. Förhoppningsvis kan det leda till fortsatta studier där forskarna direkt kan undersöka relationen mellan förändrad mitokondriefunktion och sjukdomstillstånd såsom anemi och blodcancer.

Pristagaren

David Bryder är forskargruppchef och universitetslektor på avdelningen för molekylär hematologi vid Lunds Universitet. Han doktorerade vid Lunds universitet 2003 och gjorde sin postdoktorala tjänst vid Stanford University, USA.

Tobias Stiftelsen

Tobias Priset delas ut av Tobias Stiftelsen, som startades 1991 med syfte att stödja forskningen rörande benmärgstransplantation och sjukdomar som kan behandlas med den metoden. Hittills har över 100 miljoner kronor anslagits till olika forskningsprojekt.

Tobias, som stiftelsen är uppkallad efter, dog 1991 när han var 17 år gammal i en svår blodsjukdom. Trots att man letade i fyra år efter en donator av benmärg hittades ingen som matchade Tobias. Familjen startade då det svenska registret för blodstamceller, Tobiasregistret, som i dagsläget har 67 211 registrerade givare. I dag har registret tagits över av Stockholms läns landsting och stiftelsen fokuserar helt på att stödja och främja forskningen kring stamcellstransplantationer.

Prissumma: 10,1 miljoner kronor, fördelat på forskningsanslag om 2 Mkr per år i 5 år, samt ett personligt pris om 100 000 kronor.

Utdelning av Tobias Priset sker den 9 november i samband med en öppen föreläsning efter den allmänna sammankomsten på Kungl. Vetenskapsakademien.