Lovande immunterapi mot akut leukemi utvärderas på Akademiska

Via genterapi förstärks T-celler med så kallade CAR-receptorer. Detta är första gången denna nya immunterapi prövas på patienter i Sverige och första gången i världen med just denna design av CAR T-cellerna.