Lotta Eklund är årets Bröstsjuksköterska

Mottagare av ett av bröstcancer-Sveriges finaste priser 2015 är Lotta Eklund på Sophiahemmet i Stockholm. Hon får priset för att hon, med patientens individuella behov i fokus, gör det där lilla extra som betyder så mycket när man befinner sig i en utsatt situation.

Priset på 10 000 kr till bröstcancerforskning delades ut vid en ceremoni på Hotell Radisson Royal Park, Frösundavik i Stockholm.

Lotta Eklund

Motiveringen lyder: ”Lotta är trygg, stabil och empatisk och hon ser till patientens individuella behov. Hon gör det där lilla extra som betyder så mycket för en patient i den utsatta situation man är i när man genomgår sin bröstcancerbehandling.”

– Det känns fantastiskt roligt att få ta emot detta pris, säger Lotta Eklund. Det är ett bevis på att vi bröstsjuksköterskor gör en viktig insats och att vårt arbete uppskattas.
Lotta Eklund var tidigare bröstsjuksköterska på Radiumhemmet vid Karolinska sjukhuset men arbetar sedan sommaren 2015 på Christinaklinikens bröstmottagning på Sophiahemmet.

Priset som är 10 000 kronor till Bröstcancerfonden i mottagarens namn, har instiftats av Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO i samarbete med Novartis för att uppmärksamma bröstsjuksköterskornas viktiga arbete.

BRO:s ordförande, Elizabeth Bergsten Nordström framhåller sjuksköterskornas viktiga roll.

– I vården av kvinnor med spridd bröstcancer fyller bröstsjuksköterskan en extremt viktig funktion. Hon eller han har specialistkunskaper både inom cancervård och psykosocialt stöd och är den som bidrar med samlad kunskap om den enskilda patienten. Vi är oerhört tacksamma över det ovärderliga arbete som Lotta Eklund och hennes kollegor utför varje dag.

Lotta Eklund tog emot utmärkelsen på Radisson Royal Park i Frösundavik. Ceremonin följdes av BROs årliga tacklunch för samarbetspartner.