Long term survival after treatment with immunotherapy for NSCLC

Long term survival after treatment with immunotherapy for NSCLC

Under denna webbsändning kommer Dr. Hiltermann dela sin kliniska erfarenhet av långtidsöverlevnad efter behandling av lungcancer med onkologisk immunterapi. Hans erfarenheter kommer belysas genom bland annat patientfall.

För mer info och anmälan