Lomustin förbättrar överlevnaden för glioblastompatienter med metylerad MGMT promotor!

En studie som först presenterades på SNO i november 2017 och leddes av Prof. Herrlingen, Bonn, har nu publicerats i Lancet.
„Lomustine-temozolomide combination therapy versus standard temozolomide therapy in patients with newly diagnosed glioblastoma with methylated MGMT promoter (CeTeG/NOA–09): a randomised, open-label, phase 3” (Lancet 2019;393:678-88)

Den här studien kan ses som en milstolpe, då det är mer än 10 år sedan det senast presenterades data, som visar på förbättrad överlevnad med hjälp av ett läkemedel (kombination) till glioblastom-patienter.

Läs hela artikeln i Lancet