Livskraft – Barn som närstående

Livskraft – Barn som närstående
Onsdag den 15 maj, kl. 12.10 – 12.50

Varje år får ca 11000 föräldrar till barn, som fortfarande är små eller tonåringar, cancer. När någon i familjen får cancer blir hela familjen drabbad. Vilka behov och reaktioner kan vi förvänta oss av barn som närstående?
Barn behöver bli sedda, höras och få information, stöttning och uppföljning. Var kan man hitta hjälp?
Med denna föreläsning hoppas vi kunna göra dig som vårdpersonal bättre rustad till att bemöta barn som närstående.

Anmälan och program