Livskraft 5 – Sexuell hälsa och cancer

Livskraft 5 – Sexuell hälsa och cancer – en föreläsning av Else-Marie Rasmusson, Leg. sjuksköterska onkologi och sexolog

Måndag den 8 oktober, kl. 12.10 – 12.50
Kan man ha sex när man är under cancerbehandling och vad behöver tänka på?
Hur informerar Hälso- och sjukvårdspersonal patienter om sex, samliv och fertilitet?
Vilka möjligheter och hinder finns?
Else-Marie Rasmusson är leg. onkologi sjuksköterska och sexolog och ger i den här föreläsningen råd kring sexuell hälsa och cancer.

För mer info och anmälan