Livmoderhalscancer förebyggs bättre med nytt vårdprogram

Livmoderhalscancer förebyggs bättre med nytt vårdprogram
Fler och fler unga kvinnor drabbas av livmoderhalscancer i Dalarna. Idag, den 17 januari, börjar ett nytt nationellt vårdprogram för livmoderhalscancerprevention att gälla som ska förebygga sjukdomen.
– Det största skälet till att vi så snabbt som möjligt vill införa det nya vårdprogrammet är att vi vill vända den här trenden, säger Hanna Sahlgren, specialistläkare inom gynekologi och medicinskt ansvarig för cellprovtagningsverksamheten på Kvinnokliniken i Dalarna.

HPV (Humant papillom virus) är ett mycket vanligt förekommande virus som kan orsaka infektion i livmoderhalsen. Ofta läker infektionen ut av sig själv, men om HPV-viruset finns kvar en längre tid kan det ge cellförändringar. Det är bara om det finns HPV som cellförändringarna kan vara farliga och utvecklas till livmoderhalscancer. HPV smittar och sprids genom samlag.

Antalet kvinnor i Dalarna som drabbats av livmoderhalscancer mellan år 2010 och 2017 har fördubblats. Syftet med gynekologisk cellprovtagning är att skydda mot just livmoderhalscancer.

 Gynekologisk cellprovtagning räddar liv! Vid cellprovtagningen kan man upptäcka förstadier till cancer som man kan behandla bort, säger Hanna Sahlgren.

Alla kvinnor i åldern 23 till 49 år kallas vart tredje år till gynekologisk cellprovtagning. Kvinnor i åldern 50-64 år kallas vart sjunde år, då risken att drabbas av livmoderhalscancer minskar med stigande ålder. Om man behandlats för cellförändringar kan man fortsätta att bli kallad även efter 64 års ålder.

Den 17 januari 2018 introducerar Landstinget Dalarna ett nytt nationellt vårdprogram för screening av livmoderhalscancer, framtaget på uppdrag av Socialstyrelsen.Den största förändringen består i att cellprover från kvinnor som är 30 år eller äldre primärt kommer att analyseras för HPV-virus. Cellprover från kvinnor mellan 23 och 30 kommer som tidigare främst att analyseras för cytologi (cellförändringar). Vid första provet efter 40 sker dock en dubbelanalys – då man söker både efter HPV-virus och cellförändringar. Provtagningen i sig är oförändrad, det rör sig fortfarande om ett vanligt cellprov som är ett enkelt och smärtfritt test. En annan förändring är att den övre screeningåldern höjs från 60 till 64 år.

– Det viktigaste skälet till att man inom Landstinget Dalarna har valt att introducera det nya nationella vårdprogrammet är att minska risken för att kvinnor ska utveckla livmoderhalscancer, sjukdom och för tidig död. Det nya vårdprogrammet innebär även färre utredningar och behandlingar eftersom HPV-analys är ett känsligare sätt att upptäcka cellförändringar, säger Hanna Sahlgren.

Sedan årsskiftet är också den gynekologiska cellprovtagningen inom screeningprogrammet avgiftsfri.

– Cellprovtagningen blir avgiftsfri över hela landet, vilket förhoppningsvis ska öka andelen kvinnor som screenar sig. Det ska vara enkelt och billigt för alla att följa screeningprogram!

Behöver man göra gynekologisk cellprovtagning om man har HPV-vaccinerat sig?
– HPV-vaccination ger ett bra skydd mot att utveckla cellförändringar, men det är inte fullgott. En del kvinnor kan utveckla cellförändringar ändå, och därför ska man fortsätta att följa screeningprogrammet precis som vanligt.