Öppenhet om ersättningar till sjukvården

Bakgrunden är beslutet redan 2013 av den samlade europeiska läkemedelsbranschens organisation EFPIA om att öka transparensen om företagens samarbete med sjukvården och dess personal – ett samarbete som är helt nödvändigt för forskningen kring läkemedel. I år kommer alla europeiska länder att införa motsvarande redovisningssystem som LIF nu har öppnat.

De summor som respektive läkemedelsföretag nu visar upp är utbetalningar som gjorts till hälso- och sjukvården under förra året. Det handlar framför allt om ersättningar för deltagande i kliniska läkemedelsprövningar, men också om ersättningar till enskilda medarbetare och till vårdenheter och kliniker inom hälso- och sjukvården, samt om sponsring och donationer.

Läs kommentarer från LIFs VD och LIFs etikansvarige i denna artikel på LIFe-time.se.