Lättare att upptäcka bröstcancer med mikrovågsteknik

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor. Under de senaste årtiondena har chansen att bli botad ökat, vilket till stor del beror på att fler tumörer upptäcks i ett tidigt skede samt på förbättrade behandlingsformer. Att kunna ställa rätt diagnos är av betydande vikt och inom detta områd disputerar Nikola Petrovic den 28 maj på MDH med sin forskning inom mikrovågsteknik.
– Syftet med avhandlingen är att utveckla en mätplattform för mikrovågsavbildning med tillhörande redskap, det vill säga avbilda mänsklig vävnad med hjälp av mikrovågor, och senare färdigställa en klinisk prototyp för bröstcancerdetektion som kan användas vid mammografiundersökningar, säger Nikola Petrovic.

Idag används röntgen som standard vid mammografiundersökningar, men metoden har sina begränsningar gällande kroppens mjukdelar som avbildas som en grå massa. Även för den erfarne är det här svårt att urskilja en eventuell tumör. Mikrovågsavbildning å andra sidan är en teknik där inskickade mikrovågor i kroppen analyseras utifrån hur de sprider sig. Utifrån spridningsfälten kan man sedan skilja mellan frisk och sjuk vävnad och på så sätt räkna ut hur det ser ut i kroppen. Tumörvävnad, till skillnad från frisk vävnad, omger sig nämligen med fler blodkärl som syns vid avbildning med mikrovågor. På så sätt kan mikrovågsavbildning ge patienten en säkrare diagnos och ju tidigare en tumör upptäcks desto större är också möjligheten att bli frisk.

– I min avhandling Measurement System for Microwave Imaging Towards a Biomedical Application har jag fokuserat på olika delar av ett experimentellt system, utvecklat på MDH, för att kunna samla in mätdata och jämföra mot en datormodell i syftet att avbilda bröstobjekt och upptäcka brösttumörer. Tyngdpunkten har varit att titta på olika mättekniker och sensorer hur de på bästa sätt utvecklas och designas. Det unika med avhandlingen är att den behandlar forskningsutmaningar för att utforma och tillverka nya sensorer som placeras i kontakt med eller i nära anslutning till bröstet.

KONTAKT
Nikola Petrovic, nikola.petrovic@mdh.se, 021-101312