Kyprolis (carfilzomib) visar på förlängd progressionsfri överlevnad vid behandling av patienter med multipelt myelom

Under den pågående hematologikongressen ASH (American Society of Hematology) presenterade Amgen fas 3 resultat från studien ASPIRE (CArfilzomib, Lenalidomide, and DexamethaSone versus Lenalidomide and Dexamethasone for the treatment of PatIents with Relapsed Multiple MyEloma).

ASPIRE är genomförd på mycket svårt sjuka patienter med multipelt myelom. Det man ville uppnå som primärt effektmål var en förlängd progressionsfri period, vilket man också har kunnat påvisa. De patienter som fick Kyprolis (carfilzomib) och lenalidomid kunde stå på sin behandling cirka 9 månader längre än de patienter som fick lenalidomid och dexamethasone.

 

  • Nästan alla patienter som har genomgått behandling för multipelt myelom får återfall. Därför behövs nya alternativ för dessa patienter. En behandling som innebär att patienterna svarar på behandlingen och får en förlängd överlevnad säger Keith Stewart, M.B., Ch.B., Mayo Clinic i Arizona och huvudprövare.

ASPIRE är en kontrollerad, randomiserad fas 3-studie där 792 patienter som hade fått återfall vid multipelt myelom deltog. Studien uppnådde sitt primära effektmål då det kunde påvisas att kombinationsbehandlingen Kyprolis (carfilzomib) och lenalidomid signifikant förlängde patienternas progressionsfria period jämfört med lenalidomid och dexamethasone (26,3 månader jämfört med 17,6 månader). Det innebär en förbättring i progressionsfri överlevnad för patienterna med 8,7 månader.

De vanligaste biverkningarna var neutropeni, anemi och and trombocytopeni.

Studien har också publicerats i New England Journal of Medicine: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1411321?query=featured_home
För ytterligare information hänvisar vi till det amerikanska pressmeddelandet som du finner i sin helhet här: http://www.amgen.com/media/media_pr_detail.jsp?releaseID=1995470

Om Kyprolis
Kyprolis är en behandling av patienter med multipelt myelom. Kyprolis ges till patienter som har fått minst två tidigare behandlingar varav en behandling är med bortezomib och antingen lenalidomid eller talidomid, samt att sjukdomen har förvärrats under behandlingen eller inom 60 dagar från deras sista behandling.