Kyprolis (carfilzomib) rekommenderas som kombinationsbehandling vid myelom

Kyprolis (carfilzomib) rekommenderas som kombinationsbehandling vid myelom
NT-rådet rekommenderar Kyprolis (carfilzomib) som behandling vid refraktär eller relapserande multipelt myelom.
– Vi är mycket glada att nu äntligen kunna få ge denna patientgrupp tillgång till en behandling som förlänger överlevnaden, säger Hareth Nahi, hematolog vid Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har på uppdrag av NT-rådet gjort en bedömning av kostnadseffektiviteten för produkten i kombination med dexametason i dosering 56 mg/m2 med maxdos 123 mg, vilken ligger till grund för denna rekommendation.

– Eftersom patientbehovet är stort så har det sedan det europeiska godkännandet varit vår högsta prioritet att ge patienterna tillgång till produkten. Det är därför glädjande att NT nu beslutat att rekommendera Kyprolis tillsammans med dexametason för patienter som får återfall av sin sjukdom, säger Michael Grövdal, medicinsk rådgivare på Amgen.

En uppdaterad analys från studien ENDEAVOR, som presenterades i början av mars 2017, visade att carfilzomib i kombination med dexametason signifikant förlänger överlevnaden jämfört med behandling med bortezomib och dexametason.