Kronprinsessan Victoria tar del av den senaste cancerforskningen

Kronprinsessan Victoria tar del av den senaste cancerforskningen

I år är det elfte året som H.K.H. Kronprinsessan Victoria bär det rosa bandet som officiell beskyddare av Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj. Kronprinsessan har ett stort engagemang i frågor som rör cancer och då inte minst utvecklingen inom cancer-forskningen. I samband med årets Rosa Bandet-kampanj besökte Kronprinsessan Karolinska Universitetssjukhuset för att ta del av den senaste forskningen genom att följa en cancerpatients resa.

Victoria Onkologi i Sverige

Kronprinsessan Victoria med Rosa Bandet 2019 Fotograf: Micael Engström

– Vi är mycket stolta över att Kronprinsessan, även i år, vill vara med och uppmärksamma Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj, och som kampanjens officiella beskyddare närvara vid en rundvandring för att ta del av den senaste forskningen på plats. Kronprinsessans engagemang har aktivt bidragit till att Rosa Bandet-kampanjen blivit något av en folkrörelse. En kampanj som förenar och berör människor över hela Sverige, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden.

Under besöket på Universitetssjukhuset fick Kronprinsessan följa en cancerpatients väg in i sjukvården genom en fiktiv berättelse. Bland mycket annat fick Kronprinsessan i patologlaboratoriet, se hur vävnad tas om hand, dels för sjukvård, dels för forskning. I det digra programmet fick Kronprinsessan även ta del av senaste nytt inom cellterapi samt inom telomerasforskning, ett forskningsområde vilket renderade i nobelpriset 2009. Kronprinsessan fick slutligen även se hur immunceller av typen NK-celler kan användas i cancerbehandling.

Om Rosa Bandet-kampanjen och beskyddarskapet

Rosa Bandet är en internationell kampanj som pågår världen över under oktober månad. Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj genomförs varje år, sedan 2003, under oktober månad. Syftet är att samla in pengar till svensk cancerforskning, sprida kunskap om cancer och hur man kan minska sin risk att drabbas, samt bedriva påverkansarbete för en bättre cancervård. Som beskyddare av Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj har Kronprinsessan Victoria en viktig roll för att ytterligare uppmärksamma cancerfrågan och vikten av svensk cancerforskning.