Kortisonkräm är bäst för hud som utsatts för strålning

Kortisonkräm är bäst för hud som utsatts för strålning
Många kvinnor som strålbehandlas för bröstcancer får reaktion i huden i form av rodnad, vätskande hudavlossning, sveda och klåda och i vissa fall sår. En kortisonkräm ger den bästa behandlingen, visar en klinisk studie vid onkologkliniken på Länssjukhuset Ryhov.