Kontaktterapi vid ändtarmscancer

Akademiska först med kontaktterapi vid ändtarmscancer

Från oktober inför Akademiska som första sjukhus i Sverige en ny form av brachyterapi vid ändtarmscancer. Brachyterapi innebär att strålkällan läggs nära tumören. Det nya är att patienterna strålas lokalt med fotoner med låg energi vilket ger högre precision på ytliga tumörer. Metoden är särskilt gynnsam för äldre som inte kan opereras eller patienter som inte önskar stomi.

– Både jämfört med extern strålbehandling och traditionell brachyterapi är fördelen högre precision på mindre, ytliga tumörer i ändtarmen. Behandlingen kan ges med god effekt på en centimeters djup. Man kan däremot inte behandla större eller djupare tumörer. Metoden är särskilt gynnsam för äldre som inte kan opereras eller patienter som inte önskar stomi. Patienterna strålas tre, fyra gånger och erfarenheten är att den synliga tumören i mycket hög utsträckning försvinner, säger Calin Radu, överläkare och chef för strålbehandlingen på Akademiska sjukhuset.

Man skiljer på extern och intern strålbehandling. Extern strålbehandling innebär att strålkällan befinner sig utanför patientens kropp. Oftast används en linjäraccelerator som producerar fotoner, elektroner alternativt protoner. Vid brachyterapi placeras strålkällan inuti tumören eller i direkt kontakt med den. Fördelen är större precision, att man kan utsätta en tumör för mycket kraftig strålning på kort tid utan att omgivande organ påverkas i lika hög grad som vid traditionell strålning med extern linjäraccelerator. Brachyterapin kan ges med radioaktivt preparat eller med lågenergifotoner. På Akademiska sjukhuset används brachyterapi med radioaktivt inlägg sedan sex år framförallt vid prostata- och livmoderhalscancer, samt vid vissa typer av lung- och matstrupscancer och ändtarmscancer.

Den nya metoden, som också kallas kontaktterapi, innebär att tumören strålbehandlas genom ett rektoskop med fotoner; en form av röntgenstrålar med låg energi, i stället för via radioaktivt inlägg. Eftersom man befinner sig i kontakt med tumören får den en tillräckligt hög dos strålning. Metoden började användas i Tyskland på 1960-talet mot hud- och livmoderhalscancer och används sedan dess på centra i Frankrike, Storbritannien, USA och Danmark, huvudsakligen mot ändtarmscancer.

– Vi räknar med att behandla cirka 20-30 patienter per år, främst patienter som remitteras hit från andra regioner. Målgruppen är i första hand äldre patienter med mindre tumörer som annars inte kan opereras. I flertalet fall blir behandlingen ett komplement efter att tumören krympts med traditionell strålbehandling. Den nya metoden kommer också att användas inom ramen för en internationell studie ledd från Frankrike med fokus på patienter som inte har så avancerade tumörer. Dessa patienter kan genom kontaktterapin slippa opereras och få ha sin ändtarm kvar, säger Calin Radu.

FAKTA: Ändtarmscancer
* Cancer i grov- och ändtarm (kolorektal cancer) är den näst vanligaste tumörformen i Sverige, efter prostatacancer hos män och bröstcancer hos kvinnor.
* Av cirka en tredjedel av patienterna, 2 000 personer, är tumören belägen i ändtarmen (rektum), det vill säga inom 15 centimeter från analöppningen.
* Flertalet som drabbas av ändtarmscancer är över 70 år och tumörformen är något vanligare hos män.
* Förekomsten av ändtarmscancer har ökat gradvis under de senaste decennierna för såväl män som kvinnor. I och med införande av screening i vissa landsting kan fler fall upptäckas tidigt och behandling sättas in.

Mer information:
Calin Radu, överläkare och chef för strålbehandlingen, 018-611 54 86
Joakim Folkesson, kirurgöverläkare, 018-611 39 76