Konferens om tumörsuppressorgenen p53 – måltavla för nya cancerbehandlingar

Nu samlas världens ledande p53-forskare i Stockholm för att diskutera nya rön inom basal, translationell och klinisk cancerforskning, med fokus på p53.

”The 16th International p53 Workshop”

Tid: 15-19 juni 2014
Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4

Tumörsupressorn p53 är en av de viktigaste cancergenerna och kan normalt sätta igång cellens självmordsprogram, apoptos, om fel uppstår i cellen som skulle kunna leda till cancer. Men celler med muterad eller inaktiverad p53 kan undgå celldöd och därigenom leva vidare och ge upphov till en tumör. p53-genen är muterad eller inaktiverad i mer än 50 procent av alla tumörer. Allt sedan genen upptäcktes för snart 30 år sedan har forskargrupper runt om i världen lagt ner ett omfattande arbete på att kartlägga p53.

Centrala områden som kommer att diskuteras vid konferensen är bland annat hur p53 regleras, hur p53 förhindrar tumörutveckling, och hur p53-mutationer påverkar prognos och behandling vid cancer.

Ett annat viktigt tema kommer att vara utvecklingen av nya cancerläkemedel som kan normalisera funktionen hos p53 i tumörer. Flera nya substanser testas nu i kliniska studier. Förhoppningen är att djupare kunskaper om p53 ska bidra till bättre diagnos och behandling av många olika typer av cancer.

Konferensens hemsida: www.p53sweden2014.com

För frågor, kontakta:

Professor Klas Wiman
Institutionen för onkologi-patologi
Tel: 08-5177 9342 eller 073-986 65 86
E-post: Klas.Wiman@ki.se