Kliniska erfarenheter av kombinerad onkologisk immunterapi vid malignt melanom och njurcellscancer – vad har vi lärt oss?

Kliniska erfarenheter av kombinerad onkologisk immunterapi vid malignt melanom och njurcellscancer – vad har vi lärt oss?
TORSDAG 28 NOVEMBER 12.00 – 12.45 (SV)

Onkolog Max Levin, tillsammans med onkolog Sara Bjursten, kommer genom patientfall belysa erfarenheter och lärdomar med denna behandling vid malignt melanom och njurcellscancer.

För mer info och anmälan