Kolhydrater kan avgöra vem som blir sjuk av vanlig magbakterie

Varannan människa bär på magsårsbakterien Helicobacterpylori. Vem som blir sjuk och i värsta fall drabbas av cancer avgörs till viss del av vilken sorts kolhydrater vi har i magen. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin.

Ungefär hälften av jordens invånare är infekterade av bakterien Helicobacter pylori. Infektionen kan i många fall vara symtomfri, men också resultera i magsår eller magcancer.

Enligt nya studier vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, beror infektionens svårighetsgrad på vilka kolhydrater vi har i magens slemhinna.

Slemhinnorna i våra magar skyddas av ett tunt lager slem, som utsöndras likt saliv och tvättar tarmvävnaden. Slemlagret innehåller stora proteiner kallade muciner, och på mucinerna finns kolhydrater vilka H.pylori-bakterien fäster sig vid.

Doktoranden Emma Skoog visar i sin avhandling att vi som individer har olika kolhydrater i magen, och att olika kolhydrater påverkar H.pylori-bakterien på olika sätt: medan en sorts kolhydrat hämmar bakteriernas tillväxt, kan en annan kolhydrat stimulera den.

– Våra studier visar att det finns fler kolhydrater som hämmar tillväxten av H. pylori-bakterie än vad som tidigare varit känt. Vi kan också visa att bindningen mellan muciner och H. pylori påverkar det genetiska uttrycket hos bakterien, vilket kan ha ett samband med hur patientens symtomutvecklar sig, säger hon.

Med andra ord tycks variationen av kolhydrater på mucinerna avgöra hur farlig bakterien blir, hur väl vi är skyddade mot H.pylori-infektion samt vilka symtom vi i förlängningen drabbas av. Det öppnar för möjligheten att i framtiden kunna motverka och bekämpa infektionen, antingen genom att modulera mucinerna eller genom kolhydratbaserade läkemedel.

– Det är en viktig uppgift. Om vi kan minska H.pylori-bakteriens aggressivitet skulle vi också minska risken för uppkomsten av magcancer hos väldigt många människor, säger Emma Skoog.

Avhandlingen “Helicobacter spp. interactions with mucins-Adhesion and mucin regulation of pathogen proliferation and gene expression” försvaras vid en disputation den 28 februari.

Länk till avhandling

Kontakt:
Emma Skoog, doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, 0708-662465, 031-786 3490, emma.skoog@medkem.gu.se