Kliniskastudier.se- Ny webbplats underlättar kliniska studier

Ny webbplats underlättar kliniska studier
Kliniskastudier.se är ett stöd för forskare som vill genomföra en klinisk studie och för patienter som vill veta mer om att delta i en studie.
Kliniska studier behövs för att utveckla läkemedel, behandlingsmetoder och medicinteknik. Kliniskastudier.se drivs av Vetenskapsrådet och innehåller bland annat information för forskare som vill lära sig mer om vad det innebär att arbeta med en klinisk studie.

‒ Vi har tagit fram en guide som beskriver hur en klinisk studie går till steg-för-steg, från idé till arkivering. Detta hoppas vi ska bli ett uppskattat stöd för forskare, säger Kaj Stenlöf, chef på Enheten för kliniska studier, Vetenskapsrådet.

Kliniska studier är beroende av personer som frivilligt ställer upp och deltar i den forskning som förbättrar och utvecklar hälso- och sjukvården och ger patienter bättre vård. För de som vill veta mer om vad det innebär att delta i en studie innehåller webbplatsen bland annat information om hur man anmäler sig till en studie och vad som händer med den data som samlas in under en studie.

Kontakt med regionalt stöd
Via webbplatsen kan personer som arbetar med kliniska studier, från industri, akademi och sjukvård, också komma i kontakt med sin regionala nod för ytterligare stöd. De sex regionala noderna är utsedda av Sveriges sjukvårdsregioner och bidrar till nationell samverkan inom kliniska studier.

Fortsatt utveckling
Webbplatsen kommer fortlöpande att utvecklas med mer information och funktioner som stödjer och utvecklar förutsättningarna att genomföra kliniska studier i Sverige.
‒ Det är många som behöver tillförlitlig statistik om kliniska studier, till exempel vilka studier som pågår och var i landet de genomförs. Detta och annan statistik arbetar vi för att på sikt kunna presentera på webbplatsen. Vi utvecklar också ett effektivt samordnat stöd för det arbete som företag, akademi eller enskilda prövare gör för att identifiera kliniker att genomföra en klinisk studie på. Detta och flera andra delar kommer framöver att bli ett värdefullt stöd på webbplatsen, säger Kaj Stenlöf.

Kontakt
Kaj Stenlöf, chef Enheten för kliniska studier, Vetenskapsrådet, telefon 0708-760130.
Webbplatsen kliniskastudier.se drivs av Vetenskapsrådet inom ramen för den nationella satsningen Kliniska Studier Sverige, som är ett samarbete med Sveriges sex sjukvårdsregioner.
www.kliniskastudier.se