Nya studiedata visar att Kisqali (ribociklib) förlänger livet hos kvinnor med spridd bröstcancer

Nya studiedata visar att Kisqali (ribociklib) förlänger livet hos kvinnor med spridd bröstcancer
Kvinnor med spridd bröstcancer (av undertypen HR+/HER2-) som inte nått klimakteriet och som behandlas med läkemedlet ribociklib i kombination med hormonhämmande läkemedel lever signifikant längre än kvinnor som fått enbart hormonhämmande behandling, det visar data från den kliniska studien MONALEESA-7 som presenteras som en av de viktigaste nyheterna på den Internationella cancerkongressen ASCO i Chicago 1–6 juni. Resultaten publiceras samtidigt i den vetenskapliga tidskriften The New England Journal of Medicine.

Varje år får cirka 8 000 kvinnor i Sverige diagnosen bröstcancer och drygt 1 400 kvinnor dör av sjukdomen, de allra flesta till följd av att cancern spritt (metastaserat) sig till andra delar av kroppen. Hormonpositiv bröstcancer, det vill säga tumörens tillväxt är beroende av kvinnligt könshormon, står för majoriteten (70-80 procent) av bröstcancerfallen i Sverige.
Resultaten från den aktuella studien gäller hormonpositiv bröstcancer och visar att behandling med ribociklib i kombination med antihormonell behandling förlänger livet hos kvinnor med spridd bröstcancer som ännu inte kommit in i klimakteriet.
Överlevnaden (overall survival, OS) i patientgruppen som lottades till att få kombinationsbehandlingen var vid 42 månader 70,2% jämfört med 46,0% för gruppen som fick enbart hormonhämmande behandling (median OS ej uppnått vs. 40.9 månader [95% CI: 37.8-NE]; HR=0.712 [0.535-0.948]; p=0.00973).
Utökade analyser av studien visade också att kombinationsbehandling med ribociklib och en viss typ av östrogenhämmande läkemedel (aromatashämmare) minskade risken att dö med 30,0% jämfört med enbart aromatashämmare (median OS ej uppnått vs. 40.7 månader [37.4-NE]; HR=0.699 [0.501-0.976]).

Om MONALEESA 7
I studien MONALEESA-7 utvärderades ribociklib i kombination med antihormonell behandling. Kombinationen gavs som initial behandling till kvinnor som drabbats av lokalt avancerad eller metastaserad hormonpositiv (HR-positiv/HER2-negativ) bröstcancer före klimakteriet och jämfördes med enbart antihormonell behandling. Biverkningsprofilen för ribociklib låg i linje med vad som observerats i tidigare studier. De vanligaste grad 3/4 biverkningarna var neutropeni, leukopeni samt leverpåverkan i form av ökade levervärden.

Om ribociklib
Ribociklib tillhör en klass kinashämmare som hjälper till att bromsa cancercellernas utveckling genom att hämma två proteiner vid namn cyklin-beroende kinas 4 och 6 (CDK4/6). Dessa proteiner kan, om de överaktiveras, göra det möjligt för cancerceller att dela sig och växa okontrollerat. Målinriktad behandling mot CDK4/6 kan spela en roll för att säkerställa att cancerceller inte växer okontrollerat.
Ribociklib utvecklades av Novartis Institutes for BioMedical Research (NIBR) under ett forskningssamarbete med Astex Pharmaceuticals.

pressrelease för fullständig information om studien samt källhänvisningar.https://news.cision.com/se/novartis/r/overlevnadsdata-visar-att-kisqali–ribociklib–forlanger-livet-hos-kvinnor-med-metastaserande-brostc,c2830177

Presskontakt
Bengtåke Wahlberg, Kommunikationschef Cell & Gene – Novartis Onkologi Norden
Mail: bengtaake.wahlberg@novartis.com
Telefon: +46 70 708 893203