KI Innovations bakom Sveriges första kommersiella biobank för stamceller

Det nystartade bolaget Cellaviva planerar Sveriges första kommersiella biobank för navelsträngsblod. Därmed kommer föräldrar att få en unik chans att spara stamceller från nyfödda barn.

Cellaviva har utvecklats ur ett projekt från KI Innovations och stöds finansiellt av Diamyd Medical som går in med totalt 11,5 miljoner kronor.

– Vi räknar med att vara igång med insamlandet till årsskiftet, säger Cellavivas VD, Hans-Peter Ekre. Det här är en pionjärverksamhet och det är alltid extra spännande att få möjlighet att utveckla sådana projekt.

Svenska föräldrar har hittills inte haft möjlighet till privat familjesparande av navelsträngsblod, något som är vanligt i andra länder.

– Våra undersökningar visar att det finns ett intresse och att föräldrar är villiga att betala för tjänsten, säger Hans-Peter Ekre, som har lång erfarenhet av life science-branschen.

Det som sparas är helblod som, utöver hematologiska stamceller, även är rikt på andra stamceller som kan komma att bli medicinskt intressanta i framtiden inom det område som kallas regenerativ medicin.

– Man har bara en chans att spara navelsträngsblod. Det kan bli oerhört värdefullt för barnet och familjen, säger Hans-Peter Ekre.

Praktiskt går det till så att personalen på BB samlar in blodet med en särskild utrustning som med kurir skickas till Cellaviva där det analyseras, förbereds och fryses i flytande kväve för långtidsförvaring.

Parallellt med den nya satsningen startas också en biobank för att möjliggöra forskning på området. Efter föräldrarnas samtycke samlas vävnad och överblivet material från navelsträngar, så kallat Wharton´s jelly som är rikt på mesenkymala stamceller.

– Det blir ett sätt att erbjuda forskare att undersöka den terapeutiska potentialen i mesenkymala stamceller, förklarar Hans-Peter Ekre.

Cellaviva, som inom ett år räknar med att ha sju anställda, etablerar sin verksamhet i KI Science Park i Flemingsberg – i nära anslutning till Karolinska Institutets satsningar på cellterapi och regenerativ medicin. Bolaget, som ägs av grundarna, partnern Diamyd Medical och Karolinska Institutet Holding, ingår i KI Innovations virtuella inkubator.

– Det är ett lovvärt initiativ med en spännande framtid, kommenterar Mats Lake, affärscoach vid KI Innovations som följt projektet till bolagsstart. Den snabba utvecklingen har möjliggjorts med stöd från Vinnova-programmet Verifiering för tillväxt (VFT) som innebär starkare finansiella möjligheter att skapa affärer från pågående forskning.

För kontakt med Karolinska Institutet Innovations AB:
Lilian Wikström, VD, telefon 070-453 31 17

För kontakt med Cellaviva:
Hans-Peter Ekre, VD, 070-533 67 47

Karolinska Institutet Innovations AB hjälper forskare – vid Karolinska Institutet och andra universitet – att kommersialisera tidiga upptäckter inom life science.