Keytruda® som kombinationsbehandling ger hopp för patienter med trippelnegativ bröstcancer

Keytruda® som kombinationsbehandling ger hopp för patienter med trippelnegativ bröstcancer

Under onkologikongressen, ESMO, presenterade MSD resultat från fas-3 studien Keynote-522 där PD-1-hämmaren Keytruda (pembrolizumab) utvärderats som kombinationsbehandling vid trippelnegativ bröstcancer med kemoterapi före operation (neoadjuvant) och följt av pembrolizumab som monoterapi efter operation (adjuvant).

Keynote-522 är den första randomiserade studien med en PD-1-hämmare som neoadjuvant följt av adjuvant behandling av denna sorts bröstcancer.

– Resultaten från Keynote-studien visar en statistiskt signifikant ökning av patienter som uppnår komplett remission med behandling av pembrolizumab i kombination med kemoterapi jämfört med enbart kemoterapi. Biverkningarna var hanterbara. Resultaten är mycket lovande men längre uppföljning behövs för att säkerställa att detta resulterar i en förbättrad överlevnad, säger Barbro Linderholm, docent, överläkare, Onkologiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Signifikant fler uppnådde komplett remission med pembrolizumab
Det ena primära effektmåttet är patologisk komplett remission. Neoadjuvant behandling med pembrolizumab i kombination med kemoterapi (n=401) resulterade i signifikant högre andel patienter som uppnådde patologiskt komplett remission, 64,8 procent jämfört med 51,2 procent för patienter behandlade med enbart kemoterapi (n=201) vid trippelnegativ bröstcancer (p=0,00055). Förbättringen av patologiskt komplett remission observerades oavsett nivå av PD-L1-uttryck. I det andra primära effektmåttet, sjukdomsfri överlevnad, observerades att behandlingen med pembrolizumab minskade risken av progression i den neoadjuvanta fasen och recidiv i den adjuvanta fasen med 37 procent, en trend mot sjukdomsfri överlevnad, jämfört med kemoterapi 7,4 procent händelser i pembrolizumab-gruppen jämfört med 11,8 procent i kemoterapigruppen; (HR=0,63 [95 procent CI, 0,43-0,93]. Säkerhetsprofilen av pembrolizumab i kombination med kemoterapi ligger i linje med tidigare studier. Läs mer i vårt globala pressrum