Keytruda® (pembrolizumab) och kemoterapi förbättrade överlevnaden hos lungcancerpatienter oavsett PD-L1-nivå

Keytruda® (pembrolizumab) och kemoterapi förbättrade överlevnaden hos lungcancerpatienter oavsett PD-L1-nivå
Totalöverlevnaden för patienter med icke-småcellig lungcancer av icke-skivepiteltyp var signifikant förbättrad vid behandling med pembrolizumab i kombination med kemoterapi jämfört med enbart kemoterapi.

Keynote-189 StudyDet framgick av resultat från fas 3-studien Keynote-189 som MSD presenterade nyligen vid den internationella kongressen AACR (American Association for Cancer Research) i Chicago, USA. I studien utvärderades pembrolizumabi kombination med pemetrexed och cisplatin eller karboplatin vid första linjens behandling av spridd icke-småcellig lungcancer av icke-skivepiteltyp.

Signifikant bättre överlevnadResultaten visade att kombinationen pembrolizumab och pemetrexed-platina-kemoterapi signifikant förbättrade totalöverlevnaden och halverade risken för död jämfört med enbart kemoterapi (totalöverlevnad efter ett års behandling med pembrolizumab-kombinationen 69.2% vs 49.4%; HR=0.49 [95 procent CI, 0.38-0.64]; p<0.00001). Vinsten i totalöverlevnad påvisades oavsett nivå av PD-L1-uttryck. Tillägg av pembrolizumab till pemetrexed plus platina-kemoterapi gav också en signifikant förbättring i progressionsfri överlevnad, med en nästan halverad risk för progression eller död för patienter som fick pembrolizumab-kombinationsbehandling jämfört med enbart kemoterapi (median 8.8 vs 4.9 månader; HR=0.52 [95 procent CI, 0.43-0.64]; p<0.00001). En förbättring i progressionsfri överlevnad för patienter på pembrolizumab-kombinationen observerades hos patienter oavsett nivå av PD-L1-uttryck. Resultaten presenterades av Dr Gandhi vid AACR 2018 och publicerades samtidigt i The New England Journal of Medicine.

Länk till den fullständiga pressreleasen från vårt moderbolag

Gandhi et al. Pembrolizumab plus Chemotherapy in Metastatic Non–Small-Cell Lung Cancer. New England Journal of Medicine, publicerad online den 16 april 2018. DOI: 10.1056/NEJMoa1801005