Enklare för patienter: Keytruda får positivt utlåtande för 6-veckors doseringsschema

Europeiska läkemedelsverket, EMA, ger positivt utlåtande för ett nytt dubblerat doseringsintervall för Keytruda® (pembrolizumab) för alla åtta indikationer där det används som enda behandling. Patienter får då möjlighet att tillsammans med sin läkare välja vilket doseringsschema som passar dem bäst, när EU-kommissionen fattat det finala beslutet.

Det positiva utlåtandet gäller en ny rekommenderad dos på 400 mg var sjätte vecka levererad som en intravenös infusion över 30 minuter för pembrolizumab som enda behandling. Efter ett godkännande av Europeiska kommissionen skulle 6-veckors doseringschemat finnas tillgängligt utöver den nu godkända doseringen av pembrolizumab 200 mg var tredje vecka över 30 minuter. EMA:s positiva utlåtande kommer nu att granskas av Europeiska kommissionen för marknadstillstånd inom EU, och ett slutligt beslut förväntas i början av andra kvartalet 2019.

– Vi strävar ständigt efter att försöka göra livet lite lättare för människor som lever med cancer. Därför känns det väldigt bra att kunna erbjuda ytterligare en möjlighet vad gäller doseringsintervall, där patienten tillsammans med sin läkare kan avgöra vad som passar den bäst, säger Karin Söderbärg, medicinsk onkologichef MSD Sverige.

Läs mer i det amerikanska pressmeddelandet